Ekstraordinære kurs og studier 2020

I forbindelse med koronautbruddet og den medfølgende ledigheten og usikkerheten mange opplever i enkelte bransjer, har UiT opprettet flere gratis ekstraordinære korte kurs og studier. Flere av studiene er under utvikling, og har derfor ikke egne sider i studie- og emnekatalogen enda. Når studiene får egne sider med utfyllende informasjon vil det bli linket dit fra denne siden. Studiene blir i løpet av sommeren/høsten søkbar på UiTs EVU-web

Dette er ikke en utfyllende oversikt over UiTs videreutdanninger, kurs og fleksible tilbud, men en oversikt over studier som blir opprettet i løpet av sommeren 2020.

 

Kurs/emner - Utløpt søknadsfrist

BED-6015 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSe, nettbasert, 0/10 stp.
BED-6016 REKRUTTERING OG ARBEIDSRETt, nettbasert, 0/10 stp.

Søknadsfrist: 27.05.20 - Utløpt.
Se emnesidene BED-6015 og BED-6016 for mer informasjon.  


 

Videreutdanninger med studiepoeng

TEK-6000 AUTOCAD INNFØRINGSKURs, nettbasert, 5 stp.
TEK-6001 AUTODESK INVENTOR SOLIDMODELLERINg, nettbasert, 5 stp.
TEK-6002 REVIT FOR MEKANISKE FAg, nettbasert, 5 stp.
HEL-6103 KRISEKOMMUNIKASJON OG LEDELSE VED ALVORLIGE HENDELSER, NETTBASERT, 15 STP.

TEK-6000: Søknadsfrist: 21.08. Varighet 21.09-25.09 - Emnebeskrivelse TEK-6000
TEK-6001: Søknadsfrist: 04.09. Varighet 05.10-16.10 - Emnebeskrivelse TEK-6001
TEK-6002: Søknadsfrist 03.08. Varighet 31.08-11.09 - Emnebeskrivelse TEK-6002
HEL-6103: Søknadsfrist 15.08. Varighet hele semesteret - Emnebeskrivelse HEL-6103

IDR-6XXX VEILEDNING I FYSISK AKTIVITET OG HELSE, NETTBASERT, 10 STP.
HMS-6XXX HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), NETTBASERT, 10 STP.
TEK-6XXX DRIFT AV KRAFTSYSTEMER, NETTBASERT, 10 STP. 
TEK-6XXY BYGGEPLASSLEDELSE, NETTBASERT, 10 STP.
TEK-6XXZ KONTRAKTSRETT I BYGGEBRANSJEN, NETTBASERT, 10 STP.

IDR-6XXX: Kommer snart 
HMS-6XXX: Kommer snart 
TEK-6XXX: Kommer snart 
TEK-6XXY: Kommer snart 
TEK-6XXZ: Kommer snart 

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

SØK PÅ UiTs EVU-web 

 

Kurs uten studiepoeng

TEK-6003 INNOVASJON OG ØKONOMi, nettbasert
TEK-6004 INDUSTRIELL LEAN-METODIKK FOR PRODUKSJON OG TJENESTEr, nettbasert
TEK-6005 INDUSTRY 4.0, nettbasert
TEK-6006 GRUNNLEGGENDE Vann- og avløpsteknikk (VA-teknikk), NETTBASERT
TEK-6007 GRunnleggende BetongTeknikk, nettbasert
TEK-6008 Prosjektering Betongelementer, nettbasert
INF-6000 GRUNNLEGGENDE INNFØRING I PROGRAMMERING, NETTBASERT
INF-6001 GRUNNLEGGENDE INNFØRING I IKT-SIKKERHET, NETTBASERT

TEK-6003: Søknadsfrist 03.09. Varighet uke 37 og uke 43 (2 uker) - Kursbeskrivelse TEK-6003
TEK-6004: Søknadsfrist 25.08. Varighet 14.09-30.10 (2 uker) - Kursbeskrivelse TEK-6004
TEK-6005: Søknadsfrist 25.08. Varighet 25.09-15.12 - Kursbeskrivelse TEK-6005
TEK-6006: Søknadsfrist 04.08. Varighet 04.08-20.08 (3+4+3 dager pr. uke) - Kursbeskrivelse TEK-6006
TEK-6007: Søknadsfrist 31.08. Varighet 07.09-08.09 (2 dager)
TEK-6008: Søknadsfrist 31.08. Varighet 07.09-30.10 (2+3 timer pr. uke)
INF-6000: Søknadsfrist Snart klart. Varighet 3 uker - Kursbeskrivelse INF-6000
INF-6001: Søknadsfrist Snart klart. Varighet 3 uker - Kursbeskrivelse INF-6001

 

HEL-6XXX Smittevern på arbeidsplassen, nettbasert
TEK-6XXB Betongelement, nettbasert
INF-6002 Helse og IKT: en innføring i helseteknologi, nettbasert
INF-6003 Grunnleggende introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring, nettbasert

 

HEL-6XXX: Kommer snart
TEK-6XXA: Kommer snart
TEK-6XXB: Kommer snart
INF-6002: Kommer snart
INF-6003: Kommer snart

Se kursbeskrivelsene for mer informasjon.
Ved fullført kurs blir man tildelt kursbevis.

SØK PÅ UiTs EVU-web

  

Andre studier

UiT har også ordinære kurs, emner og studier som kan være relevante for personer som er permitert eller står uten jobb i forbindelse med korona-krisen. Flere av UiTs studier vil ha ledige studieplasser i slutten av juli, og være søkbare via Samordna Opptak sine nettsider.

Vi ønsker spesielt å trekke frem at UiTs Årsstudium i reiseliv og entreprenørskap vil være nettbasert fra og med 2020. Dette gjøres for å nå ut til arbeidsledige i hele landet som har jobbet i reiselivsbransjen fram til nå.
Mens man venter på at turismen skal komme tilbake til ordinært nivå kan man benytte sjansen til å få et godt kompetansepåfyll.

 SØK PÅ SAMORDNA OPPTAK

  

Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist endret: 05.08.2020 14.57
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

SØK PÅ UiTs EVU-web

 

Generell info

  • Denne siden vil fortløpende bli oppdatert med ytterligere informasjon og lenker til studiene og kursene som blir opprettet.
  • Kurs med 0 studiepoeng (stp.) er åpen for alle. 
  • Emner med studiepoeng krever generell studiekompetanse. Noen emner kan i tillegg kreve realfag fra videregående eller høyere utdanning. Les mer på sidene til hvert enkelt studium når disse opprettes.
  • Det åpnes ikke for realkompetansesøknader på disse studiene.
  • Les mer om opptak og opptakskrav på UiTs opptakssider.

Ordinære studiesider

Link til denne siden

http://uit.no/2020studier