vår 2024
MDA-2003 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på Bachelor i Medieproduksjon

Obligatorisk forkunnskapskrav

MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon, MDA-1008 Journalistikk, MDA-1010 Kulturelle fortellinger, MDA-1011 Film-og fjernsynsproduksjon

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDA-1004 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning 20 stp

Innhold

Fordypningen bygger på emner tatt i de tidligere 4 semestrene.

Fordypning innenfor ett av disse områdene:

 • Journalistikk for nett og trykte medier, radio og/eller fjernsyn
 • Kort dokumentarfilm
 • Kort fiksjonsfilm
 • Annet studentdefinert felt som godkjennes av emneansvarlig

Medieproduksjonen vil ha visse økonomiske og ressursmessige rammer.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har videreutviklet tidligere ervervet kunnskap om teori og historie innen den valgte fordypningen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vise en videreutviklet produksjonskompetanse innen den valgte fordypningen.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid.
 • utføre prosjektbasert arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er hovedsakelig basert på ukentlig praktisk instruksjon og veiledning 1 til 1, men med ukentlige prosjektutviklingsmøter og prosjektoppdateringsmøter i plenum.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 07.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tilstrekkelig oppmøte, 75%

Muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet