Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

MDA-2003 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på Bachelor i Medieproduksjon

Studiepoengreduksjon

MDA-1004 Selvvalgt Medieproduksjonsfordypning 20 stp

Innhold

Fordypningen bygger på emner tatt i de tidligere 4 semestrene.

Fordypning innenfor ett av disse områdene:

Medieproduksjonen vil ha visse økonomiske og ressursmessige rammer.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MDA-1003 Introduksjon til medieproduksjon, MDA-1008 Journalistikk, MDA-1010 Kulturelle fortellinger, MDA-1011 Film-og fjernsynsproduksjon

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er hovedsakelig basert på ukentlig praktisk instruksjon og veiledning 1 til 1, men med ukentlige prosjektutviklingsmøter og prosjektoppdateringsmøter i plenum.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.