høst 2022
MDA-1015 Introduksjon til medieproduksjon - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i medieproduksjon. Tilbys også som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Innføring i stillbildefoto, lydproduksjon og videoproduksjon i ulike sjangere.

Innføring i analytiske perspektiver knyttet til medieproduksjon i ulike sjangre.


Hva lærer du

KUNNSKAP 

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om det teknologiske og analytiske fundamentet for produksjon av lyd og bilde
 • har grunnleggende kunnskap om digital medieproduksjonsteknologi og utstyret som benyttes
 • har grunnleggende kunnskap om begreper og teoretisk innsikt i analytiske perspektiver på medieproduksjon.  

FERDIGHETER 

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre enkel produksjon av stillbilder, lyd/radio og video
 • kan reflektere over- og argumentere for egne valg i planlegging- og produksjon av stillbilder, lyd og video, på et faglig grunnlag
 • kan gjøre vitenskapelig informasjonssøk og referere til vitenskapelige publikasjoner i egne arbeider 

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten:

 • kan bidra til god kommunikasjon gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Hovedsakelig forelesninger etter fast uketimeplan. Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper. Seminarer organisert som problembasert læring. 

 

Emnet evalueres skriftlig og muntlig etter hver gjennomføring.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Mappevurdering 13.12.2022 14:00 (Innlevering) 1/2 A–E, stryk F
Oppgave 19.10.2022 09:00 (Utlevering)
21.10.2022 14:00 (Innlevering)
1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Muntlige og praktiske arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte på workshops Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 75% obligatorisk oppmøte
 • Skriftlige arbeidskrav
 • Munntlige og praktiske arbeidskrav
 • Obligatorisk oppmøte på workshops

Mer info om mappevurdering

individuell produksjonsmappe

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDA-1015
 • Tidligere år og semester for dette emnet