Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MDA-1015 Introduksjon til medieproduksjon - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i medieproduksjon. Tilbys også som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Innhold

Innføring i stillbildefoto, lydproduksjon og videoproduksjon i ulike sjangere.

Innføring i analytiske perspektiver knyttet til medieproduksjon i ulike sjangre.


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

KUNNSKAP 

Studenten:

FERDIGHETER 

Studenten:

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Hovedsakelig forelesninger etter fast uketimeplan. Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper. Seminarer organisert som problembasert læring. 

 

Emnet evalueres skriftlig og muntlig etter hver gjennomføring.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 13.12.2022;Oppgave utlevering 19.10.2022 innlevering 21.10.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.