høst 2024
LAN-3072 Digitale landskaper - 6 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Forbeholdt studenter på studiet Master i landskapsarkitektur.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LAR-3072 Digital Landscapes 6 stp

Innhold

Kombinert teori- og redskapsemne med fokus på digitale ressurser for studier av landskap og større territorier. Emnet gir innsikt i teori og teknologi bak sentrale digitale ressurser og kjennskap til deres praktiske bruk innenfor forskjellige fagområder, herunder hvordan de kan anvendes innovativt innenfor eget fagområde. Emnet skal blant annet gi kunnskap om fjernmåling som teknologi, praktisk opplæring i bruk av digitale verktøy og teknologier for oppmåling av terreng og vegetasjon, eksempelvis fotogrammetri og LiDAR. Emnet skal gi kunnskap om bruk av GIS for analyse og simulering av hvordan terrengegenskaper påvirker dynamiske stedsforhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Spesifikk kunnskap om bruken av digitale verktøy og teknologier som fotogrammetri, LiDAR og GIS.
 • Generell kunnskap om teorien og teknologien bak sentrale digitale ressurser for studier av landskap og større territorier, herunder fjernmåling.
 • Forståelse av de digitale ressursers betydning for studier av landskap og større territorier.
 • Forståelse av de digitale ressurser som innovativt redskap i utviklingen av landskapsarkitektur.

Ferdigheter:

 • Evne til å hente og håndtere data fra internett for studier av landskap og større territorier.
 • Evne til å anvende digitale verktøy og teknologier som fotogrammetri, LiDAR og GIS til registrering av terreng og vegetasjon.
 • Evne til å anvende GIS for analyse og simulering av hvordan terrengegenskaper påvirker dynamiske stedsforhold.

Generell kompetanse:

 • Evne til å kunne anvende teoretisk kunnskap i forbindelse med praktiske øvelser.
 • Evne til å kunne anvende digitale verktøy og teknologier som fotogrammetri, LiDAR og GIS i praktiske øvelser med en viss grad av kompleksitet.

Evne til å kunne reflektere kritisk over de digitale ressursers muligheter og begrensninger i relasjon til studier av landskap, større territorier og utviklingen av landskapsarkitektur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/engelsk

Undervisning

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, tekstgjennomganger og praktiske øvelser individuelt eller i gruppe.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 01.11.2024 09:00 (Utlevering)
08.11.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Dokumentasjon av øvelser i bruk av digitale verktøy og teknologier med refleksjonsnotater. Emneansvarlig fastsetter spesifikke krav til dokumentasjon i henhold til de enkelte øvelser.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: LAN-3072
 • Tidligere år og semester for dette emnet