høst 2023
KVI-1111 Barokk som stil og epoke - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

I dette emnet får du en fordypning i barokkens billedkunst og arkitektur. Barokken vil bli diskutert både som epoke og stil. Det vil bli lagt vekt på inngående studier av enkeltkunstnere og enkeltverk - blant annet italiensk og fransk palass- og kirkearkitektur og kunstnere som Caravaggio, Velazquez og Bernini. I tillegg tematiseres barokk som et generelt og epokeovergripende fenomen som har aktualitet også i samtidens kunst og arkitektur.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til temaet
 • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
 • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
 • spesialkompetanse innen et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
 • analysere og dokumentere et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode

Kompetanse

Studenten kan:

 • forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.11.2023 09:00 (Utlevering)
24.11.2023 14:00 (Innlevering)
10 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Elektronisk prøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet