Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KVI-1111 Barokk som stil og epoke - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet får du en fordypning i barokkens billedkunst og arkitektur. Barokken vil bli diskutert både som epoke og stil. Det vil bli lagt vekt på inngående studier av enkeltkunstnere og enkeltverk - blant annet italiensk og fransk palass- og kirkearkitektur og kunstnere som Caravaggio, Velazquez og Bernini. I tillegg tematiseres barokk som et generelt og epokeovergripende fenomen som har aktualitet også i samtidens kunst og arkitektur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.