høst 2024
DTE-2800 Datamaskingrafikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering 10 stp

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer.

3D grafikkprogrammering:

 • Grunnleggende bruk av aktuelt 3D API og verktøy.
 • Grunnleggende vektor, matriseregning og transformasjoner.
 • Grunnleggende shaderprogrammering.
 • Bruk av tekstur, lys, farger og materialer.
 • Animasjon/game loop.
 • Brukerinput.
 • Enkel kollisjonsdeteksjon.
 • Anvende 3D modeller i spill.
 • Anvende tekstur på 3D modeller.
 • Grunnleggende anvendelse av fysikkmotor.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, DTE-2605 Programmering 1, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om grunnleggende 3D transformasjoner med vektor og matriseregning.
 • Kunne forklare konsepter og begreper som verteks, polygon, primitiv, mesh, graphics pipeline, tekstur, lysberegning, normalvektorer, shader, frustum.
 • Kunnskap om grunnleggende shaderprogrammering og GLSL ES.
 • Kunnskap om programmering og bruk av lys, teksturer, farger og materialer i forbindelse med 3D-grafikk.
 • Kjenne til grunnleggende datastrukturer som kan brukes til å representere 3D modeller.
 • Kunne anvende 3D modeller, laget i eksterne verktøy, i egne programmer.
 • Kunnskap om fysikkmotorer brukt i forbindelse med 3D-grafikk og simuleringer.

Ferdigheter:

 • Innsikt i hvordan man bruker Javascript til utvikling av 3D-grafikk og spill som fungerer i standard nettleser.
 • Kunne bruke standard utviklingsverktøy.
 • Kunne benytte og lage enkle shaderprogrammer.
 • Kunne utvikle spill som inneholder styrbare og bevegelige (teksturerte) 3D-figurer, terreng og lyskilder.
 • Kunne konvertere, eksportere og importere 3D modeller.
 • Kunne reflektere over valg av verktøy til bruk til 3D-grafikk og spill.
 • Kunne bruke fysikkmotor i forbindelse med utvikling av simuleringer og spill.

Kompetanse:

 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet 3D-grafikk og grunnleggende spillprogrammering.
 • Kan formidle kunnskap om datamaskingrafikk og programmeringstekniske momenter tilknyttet simuleringer og spill.
 • Kjennskap til planlegging og gjennomføring av større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles via innspilte videoer og klasseromsundervisning. Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom:

 • Frivillige øvingsoppgaver.
 • Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff.
 • Obligatoriske øvingsoppgaver.
 • Gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.11.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et antall obligatoriske innleveringer hvor alle må være levert og godkjent. Antall innleveringer oppgis ved studiestart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet