vår 2023
DTE-2603 Programmering for mobil - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2605 Programmering 1eller ITE1900 Programmering 1eller DTE-2511 Videregående programmering

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1802 Programmering for mobil 10 stp

Innhold

Emnet gir studenten et solid fundament for design og utvikling av applikasjoner for mobile enheter. Emnet fokuserer på programvarearkitektur og programmeringsmekanismer knyttet til Android-plattformen. Studenten vil i løpet av emnet utvikle og designe ulike apper i forbindelse med obligatoriske innleveringer. Appene testes/kjøres både på emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet, DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

 • Programmeringsspråket Kotlin.
 • Utviklingsmiljø og byggesystem for Android.
 • Hvordan bygge UI vha. aktiviteter og fragmenter.
 • Hvordan tilpasse applikasjoner ulike språk og skjermstørrelser.
 • Livsløpsmetodene til aktiviteter og fragmenter.
 • App-arkitektur, MVVM.
 • Flertrådshåndtering, korutiner.
 • Lokale databaser (SQLite og Room).
 • Skalerbare lister (recycler view).
 • Sikkerhetsmekanismer, tillatelser.
 • Bruk av server-APIer vha. ulike nettverksbiblioteker.
 • JSON og XML-parsing.
 • Dependency injection.
 • Bruk av stiler og tema.
 • Posisjonering og kart.

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

 • Bruke AndroidStudio, eller tilsvarende, på en effektiv måte.
 • Bruke vanlige UI-elementer for å lage funksjonelle og tiltalende brukergrensesnitt.
 • Bruke stil og tema i Androidapplikasjoner.
 • Håndtere applikasjoners livssyklus og konfigurasjonsendringer.
 • Utvikle språktilpassede applikasjoner.
 • Kunne bruke anbefalt applikasjonsarkitektur (MVVM).
 • Bruke nettverksbibliotek til klient/tjener-applikasjoner.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokal database og filer.
 • Utvikle applikasjoner som bruker lokalisering og kart.

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:

 • Utnytte avanserte mekanismer i programmeringsspråket.
 • Utvikle effektive brukergrensesnitt til både mobiltelefoner og nettbrett.
 • Kunne sette seg inn i, og ta i bruk, Android-biblioteker og teknologier som ikke er dekket i emnet.
 • Ta i bruk offentlig tilgjengelige server-APIer i egne apper.
 • Kan formidle kunnskap om programutvikling for mobile enheter.
 • Planlegge og gjennomføre større programmeringsprosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Bevissthet om etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Hjemmeeksamen 26.05.2023 10:30 5/10 90 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 27.05.2023 12:00 5/10 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Totalt fire obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått.

Mer info om vurderingsform oppgave

Programmeringsprosjekt som teller 50% av karakteren i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det er mulig å kontinuere på individuell etest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave, eller obligatoriske øvinger, må denne/disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2603
 • Tidligere år og semester for dette emnet