Illustrasjonsbilde

Tilbake til tilretteleggingssiden

16.2.2022: Ekstrastipend fra Lånekassen


Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen.