Illustrasjonsbilde

Tilbake til tilretteleggingssiden

23.08.2021:  Informasjon til studenter som er innvilget tilrettelegging på eksamen våren 2022


Studenter som er innvilget ekstra tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende ekstra tid når eksamen er gjort om til hjemmeeksamen. Det samme gjelder for studenter som har fått innvilget tid til hvile og tid til å amme sitt barn. Dette gjelder hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag.

Studenter som er innvilget skrivetid, hviletid eller ammetid, får tildelt 20 minutter ved hjemmeeksamener som varer inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 og opp til 5 timer og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer. 

Dersom du er innvilget lydfil på skriftlig skoleeksamen og har behov for dette på hjemmeeksamen, bes du kontakte Eksamenstjenesten UiT. Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk.

Tilretteleggingstiltak som enerom, lite eksamensrom, pc og heve/senke-bord utgår når eksamenen ikke avholdes på campus. Dersom du får problemer på grunn av dette, bes du kontakte oss via brukerportalen TOPdesk.