Type:

Avsluttede arrangementer


28.03.2023 20:45
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden (Lars Thøringsvei 10)

28.03.2023 16:15
Auditorium 3 v/ Teorifagbygget hus 6 (6.303)

28.03.2023 12:30
Aud 1 (Teorifagbygget, hus 1)

28.03.2023 12:00
Auditorium 3 v/ Teorifagbygget hus 6 (6.303)

25.03.2023 15:00
Glassgata UiT i Alta

24.03.2023 21:00
Tromsø Domkirke

24.03.2023 15:30
https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7a5e4c9e-fac5-4e7c-bdc1-afc000bec424

24.03.2023 15:00
Store auditorium (E-101), Norges fiskerihøgskole

24.03.2023 12:30
Technology building, room 2.019

24.03.2023 11:00
Store auditorium (E-101), NFH-bygget

23.03.2023 21:30
Norges arktiske universitetsmuseum

23.03.2023 19:00
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

23.03.2023 17:00
Sollifjellet Alpinsenter

23.03.2023 16:00
Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest

23.03.2023 15:30
ILP- bygget Auditorium Didaktikken 1.059

23.03.2023 14:00
Musikkonservatoriets konsertsal

22.03.2023 17:00
Auditorium 2, Campus Narvik

22.03.2023 17:00
Auditorium Didaktikken (ILP-bygget 1.059)

22.03.2023 15:00
https://uit.zoom.us/j/67193024300

22.03.2023 13:00
https://uit.zoom.us/s/66205302934

21.03.2023 18:00
A103 Magerøy og digitalt (se lenke i tekst)

21.03.2023 15:25
Online event, link will be provided after registration

21.03.2023 15:25
Online

21.03.2023 12:25
The link to MS Teams will be sent to your email after registration.

21.03.2023 00:00
Polarmuseet

20.03.2023 15:15
https://uit.zoom.us/j/67632618112

20.03.2023 14:00
Aud Cerebellum MH2 UiT

20.03.2023 12:00
https://www.tannlegeforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/kursoversikt-og--pamelding/kurs/2023-03-03-webinar---tverrfaglig-oppfolging-av-munnhelsen-hos-hjemmeboende-pleietrengende-eldre.html

17.03.2023 21:00
Rådstua Teaterhus

17.03.2023 15:00
Fiskerihøgskolen, Store auditorium E-101

17.03.2023 11:00
Fiskerihøgskolen, Store auditorium E-101

17.03.2023 10:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFlMDNkNzMtMGIyYS00NGIyLWFkNmEtMjM2YTUwNDk4ZGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f69037-f630-41ce-adfa-d2b9e09013f1%22%7d

16.03.2023 21:00
Norges arktiske universitetsmuseum

16.03.2023 20:00
Tromsø Museum

16.03.2023 15:30
Estetisk læringssenter, Havnegata 1

16.03.2023 15:15
Se lenke til nettskjema i teksten. Digitalt (lenke kommer)

16.03.2023 14:00
https://nettskjema.no/a/324566#/page/1

16.03.2023 13:30
UiT i Harstad, foajeen, Havnegaten 5

16.03.2023 13:30
Auditorium I, Havnegata 1 (2. etasje)

15.03.2023 18:30
UiT Harstad, biblioteket

14.03.2023 21:00
Norges arktiske universitetsmuseum

14.03.2023 12:30
Landskapet 5. etasje Det juridiske fakultet

14.03.2023 11:15
Rådsrom plan 12

13.03.2023 20:30
UiT Campus Kirkenes, første etg. Wiulls gate 3 9900

13.03.2023 15:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

13.03.2023 12:30
Musikkonservatoriets konsertsal

13.03.2023 12:00
https://uit.zoom.us/j/67034678350?pwd=b2NnY2tFQ2VtYklJL3htTUIrVjdPZz09

13.03.2023 12:00
Tromsø TEO-H6 Auditorium 3 (6.303)

13.03.2023 11:00
Auditorium 1.022, Teknologibygget

12.03.2023 13:30
Norges arktiske universitetsmuseum

09.03.2023 13:15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ4MzI4NzYtYzgwMS00MzJiLWI4NDctOTI1MmEzOGRlZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

09.03.2023 13:15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ4MzI4NzYtYzgwMS00MzJiLWI4NDctOTI1MmEzOGRlZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d

08.03.2023 15:30
Teorifagsbygget hus 1, Auditorium 2

08.03.2023 13:00
Campus Narvik

08.03.2023 12:00
Foajeen, UiT i Harstad

07.03.2023 19:00
Universitetsbiblioteket i Alta

07.03.2023 15:30
SVHUM B-1005

07.03.2023 11:00
SVHUM B-1005

06.03.2023 12:00
Join Zoom Meeting https://uit.zoom.us/j/67034678350?pwd=b2NnY2tFQ2VtYklJL3htTUIrVjdPZz09 Meeting ID: 670 3467 8350 Password: 338022

06.03.2023 10:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4NzMyOWUtZDE2NS00OWI0LWI2YzAtMzk2YjUyYTY0ZDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%220b0228b7-cce6-4b03-b3c2-dc2d0896ce07%22%7d

04.03.2023 13:00
Skarven Bar Tromsø

03.03.2023 16:00
MH2 U.10.311 (02.03.23), MH1 AUD4 (03.03.23), UiT Norges arktiske universitet

03.03.2023 16:00
Teknologibygget auditorium 1.022

03.03.2023 12:15
Torsdag: Auditorium E0101, Fredag: BRELIA N-119

1-100 av 9999 | Neste 100 Siste 99