Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)/Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš (BNG) er et statlig finansiert kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene for å sikre gode helsetjenester her.

 

ALIS-VEST prosjektet er støttespiller til arrangementet. Det er et statlig finansiert pilotprosjekt for tilrettelagt spesialistutdanning i allmennmedisin i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet eies av Bergen kommune og skal tilby 14 utdanningsstillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin i 11 ulike kommuner. Prosjektet har to formål: Få til en godt strukturert spesialistutdanning for ALIS, og å sikre rekruttering og stabilisering av leger til fastlegehjemlene og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene.