Recruit, retain and specialise doctors in the municipalities

NORSK: Å rekruttere og stabilisere gode leger i primærhelsetjenesten er en utfordring i alle land. Vi presenterer de gode eksemplene fra inn- og utland, med et ekstra fokus på kommuner utenfor de store byene. *ENGLISH: Recruiting good physicians for positions in primary care is a challenge all over the world. We will present the good examples from home and abroad, and have a special focus on rural  municipalities.

 


STED/PLACE: Litteraturhuset i Bergen
TID/TIME: 25. October 2017,  Kl 08:30 - 16:00
Kursavgift (dagpakke):  Kr. 400
Det er søkt om å få godkjent 6 timer som valgfritt kurs for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin
Arrangementet vil bli streamet her https://www.youtube.com/watch?v=wJEsOX09LBw

NORSK: Før lunch vil tema være rekruttering og stabilisering generelt, med flere gode eksempler å lære av. Utdanningsstillingene i ALIS-VEST er et av dem. Etter lunch vil innretning av spesialistutdanningen for allmennleger til distriktene være et hovedtema. Mange steder har man spesielle moduler i spesialistutdanningen som er tilpasset arbeid ruralt. I Norge har vi lenge satset på en distriktsvennlig og fleksibel spesialistutdanning. Kan vi lære av våre gjester fra Island, Skottland og Sverige?
ENGLISH: Before lunch, the theme will be recruitment and retention in general with good examples to learn from. After lunch, specialisation/postgraduate training for GPs in rural settings will be a main topic. In many places there are special modules in specialist training that focus on work rurally. In Norway we have long been committed to a rural-friendly and flexible specialist education.  What can we learn from each other? We will have GP-guests from Iceland, Scotland and Sweden.

   Please, find the program here 

           Sign up here

                                                            

 


 

Når: 25.10.17 kl 08.30–16.00
Hvor: Litteraturhuset i Bergen
Sted: Annet
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Helen Brandstorp

Påmelding
Frist: 18.10.2017
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender