Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata

Evita Lill Bergstad

God struktur på og god dokumentasjon av forskningsdata er viktig både for din egen del og for å gjøre dataene forståelig for andre. Når vi samler inn data, er hovedfokus ofte på selve innsamlingen. Det kan fort bety at vi er mindre oppmerksomme på strukturering og dokumentasjon av dataene. Dersom dette er noe du utsetter til senere, er det fare for at viktig informasjon blir borte eller blir mistolket. Dette kan være helt ødeleggende for forskningen din, og du risikerer i verste fall å måtte gjøre datainnsamlingen på nytt (gitt at det i det hele tatt er mulig).

Arkivering og deling av dataene er obligatorisk for alle data som kan gjøres åpent tilgjengelig. God arkivering stiller krav til god struktur og dokumentasjon av dataene. Det sikrer at andre kan forstå og bruke dataene riktig, men også at du selv i ettertid kan gå tilbake til dataene dine uten fare for å ha glemt viktig informasjon. Å ha en plan for å strukturere og dokumentere dataene dine helt fra starten i prosjektet, vil gjøre det lettere å arkivere dataene dine mot prosjektslutt. Og det vil spare deg tid!

 

I dette webinaret gir vi konkrete tips og råd om hvordan du kan organisere og navngi dine filer og mapper, og hvordan du kan dokumentere dine data ved hjelp av en ReadMe fil og metadata. Vi vil også snakke om hvilke aspekter du bør være spesielt bevisst på ved arkivering og deling.

 

Du er kanskje også interessert i en av våre andre tematiske webinarer, for eksempel «Datavask og ryddige regneark» eller «Lagring av forskningsdata». For mer informasjon se vår Kurskalender.

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Noortje Haugstvedt og Leif Longva

Velkommen!

Når: 25.09.23 kl 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: +47 77 64 57 35
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender