Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon

Evita Lill Bergstad

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å fremme forskningen generelt. Dette er grunnen til at forskningsfinansiørene i økende grad krever at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige, slik at nytten av hver bevilgning blir størst mulig. De vitenskapelige tidsskriftene krever også (som regel) tilgang til datamaterialet som danner grunnlaget for publikasjonene. På den måten kan de blant annet sikre at konklusjonene i de vitenskapelige publikasjonene er etterprøvbare.

 

På dette webinaret belyser vi fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig. Vi går gjennom de grunnleggende prinsippene for god håndtering av forskningsdata. Vi informerer om UiTs prinsipper og retningslinjer og om de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med håndtering og arkivering av forskningsdata. Dette inkluderer en kjapp introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv DataverseNO og informasjon om UiTs veilednings- og opplæringstilbud.

 

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Webinaret holdes av Andreas Klein og Lars Figenschou

 

Du er kanskje også interessert i en av våre tematiske webinarer, for eksempel «Hvordan skrive en datahåndteringsplan». For mer informasjon se vår Kurskalender.

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Velkommen!

Når: 13.09.23 kl 13.15–14.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: +47 77 64 57 35
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender