Hvordan skrive en datahåndteringsplan

Evita Lill Bergstad

I alle forskningsprosjekt, store som små, som omfatter håndtering av data, er det viktig å lage en god datahåndteringsplan (DHP). I arbeidet med DHPen planlegger du alle fasene du skal gjennom i prosjektet, og alle aktiviteter som har med datahåndtering å gjøre. Dette omfatter bl.a. søking etter eksisterende data du kan bygge på, innsamling eller generering av dine egne data, sikker lagring og backup i den aktive innsamlingsfasen, strukturering og dokumentering av data, bearbeidelse og analyse av data, og arkivering og (om mulig) deling av data. Datamaterialet og håndtering av dataene er som regel helt sentralt i et forskningsprosjekt, og det er viktig at dette gjøres i tråd med beste praksis. Derfor er planlegging helt sentralt.

En datahåndteringsplan er et hjelpemiddel for deg som forsker. Det finnes gode maler som hjelper deg å tenke gjennom og beskrive hvordan alle disse trinnene i prosjektet ditt skal gjennomføres på beste måte.

Det er også stadig flere finansiører som krever at en datahåndteringsplan skal lages, nettopp fordi dette sikrer bedre prosjektgjennomføring. Og et slikt krav gjelder også for alle forskere ved UiT Norges arktiske universitet, jamfør «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT».

I dette webinaret lærer du hvordan du lager en god datahåndteringsplan, og hva som typisk forventes fra finansiørene.

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata” (se webinaroversikt her).

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Adrian Verhoef (UB) og Leif Longva (UB).

Velkommen!

Når: 16.02.23 kl 13.15–14.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Legg i kalender