[AVLYST] Hvordan bruke en elektronisk labnotatbok?

Evita Lill Bergstad

Webinaret er avlyst pga få påmeldte. Ny muliget 20.April: 

https://en.uit.no/tavla/artikkel/799995/how_to_use_an_electronic_lab_notebook

Dokumentasjon av forskningsdata er viktig under hele forskningsprosessen. God dokumentasjon av data og forskningsprosessen generelt vil øke gjennomsiktighet, gjenbrukbarhet og reproduserbarhet av forskning. God dokumentering kan også gjøre arbeidsflyten mer effektiv. I dette webinaret vil vi vise noen av fordelene ved å bruke en elektronisk labnotatbok (ELN), og forklare hvordan det passer inn i UiTs prinsipper og retningslinjer for forskningsdatahåndtering.

Webinaret vil gi deg nyttig informasjon om ELN-er generelt, hvordan de kan brukes i den aktive fasen av forskningsdatahåndtering, demonstrert ved bruk av ELN-leverandøren RSpace Enterprise, som nå er tilgjengelig for UiT-forskere og studenter. RSpace Enterprise er en fleksibelt ELN som kan brukes til mange typer laboratoriearbeid og datahåndtering, og er en juridisk gyldig labnotatbok. Tjenesten tilbyr også en Laboratory Inventory Management System (LIMS). Tjenesten er spesielt nyttig for forskningsgrupper og gruppeledere, da den fremmer åpenhet og samarbeid. Bli med på webinaret for å lære om funksjonalitetene og mulighetene en ELN og LIMS tilbyr.

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” (se webinaroversikt her).

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Noortje Haugstvedt (UB) og Katie Smart (UB).

Velkommen!


Når: 16.02.23 kl 12.15–13.00
Hvor: -
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Legg i kalender