Håndtering av sensitive forskningsdata

Evita Lill Bergstad

Dette webinaret er ment for dere som jobber med forskningsdata som må beskyttes på ett eller flere stadier i forskningsprosjektet. Vi går gjennom hvilke data som regnes som sensitive og gir en oversikt over hvilke lover, retningslinjer og nettressurser dere bør kjenne til ved håndtering av slike data. Vi vil deretter fokusere på de mer praktiske aspektene som dere må forholde dere til på de ulike stadiene i prosessen. Til slutt vil vi adressere spørsmålet om hvorvidt sensitive forskningsdata kan gjøres åpne og gjenbrukbare.

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/sensitiveRDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Aili Sarre (UB), Margit Ramberg (SEFU) og Huw Grange (UB).

Velkommen!


Når: 07.02.23 kl 10.15–12.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender