Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon

Evita Lill Bergstad

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å fremme forskningen generelt. Dette er grunnen til at forskningsfinansiørene i økende grad krever at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige, slik at nytten av hver bevilgning blir størst mulig. De vitenskapelige tidsskriftene krever også (som regel) tilgang til datamaterialet som danner grunnlaget for publikasjonene. På den måten kan de blant annet sikre at konklusjonene i de vitenskapelige publikasjonene er etterprøvbare.

Universitetsstyret ved UiT vedtok i 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT». Dette er prinsipper som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er "å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer."

På dette webinaret belyser vi fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig. Vi går gjennom de grunnleggende prinsippene for god håndtering av forskningsdata. Vi informerer om UiTs prinsipper og retningslinjer og om de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med håndtering og arkivering av forskningsdata. Dette inkluderer en kjapp introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data og informasjon om UiTs opplæringstilbud med tema webinar.

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via en Padlet: https://padlet.com/UIT2021/intro

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Lars Figenschou (UB) og Andreas Klein (UB).
Velkommen!

Når: 01.02.23 kl 12.15–13.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender