Innovasjonsfrokost: Innovasjon - merittering, incentiv og motivasjon

Velkommen til Innovasjonsfrokost!

Torsdag den 24 februar innleder prorektor nyskaping Toril N. Hernes fra NTNU ved vår digitale Innovasjonsfrokost. Frokosten presenterer BOTT innspillet fra 2021, et arbeidet ledet av Hernes, og går nærmere inn på emnene merittering, incentiver og motivasjon. 

Prorektor Brekke ved UiT ønsker velkommen og det vil bli anledning til å stille spørsmål i etterkant.

 

                                                                                                             Legg i kalenderen -->

Program:
- Introduksjon
- Merittering, incentiver og motivasjon (Toril N. Hernes)
- Spørsmål og diskusjon

 

OBS: Denne frokosten begynner 09:30 og avslutter 10:30!

Denne frokosten vil bli tatt opp!

Meld deg på her og få tilsendt Zoom-link før frokosten starter: https://nettskjema.no/a/meritteringogincentiv 

Se tidligere Innovasjonsfrokoster: Tidligere arrangementer

 

https://uit.no/forskning/innovasjon

Når: 24.02.22 kl 09.30–10.30
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Preben Lund
E-post: innovasjon@uit.no
Legg i kalender