Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Hvordan dele forskningsdata (Zoom)

Zoom-lenke til undervisningsrom: Join Zoom Meeting

Når du er ferdig med å behandle forskningsdataene dine, bør du laste opp disse til et forskningsdataarkiv. I mange tilfeller kan forskningsdataene arkiveres med åpen tilgang og dermed deles med andre.
Det er flere gode grunner for å dele forskningsdata som ikke er underlagt etiske, juridiske, kommersielle eller sikkerhetsmessige begrensninger. Deling gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen vår, det kan føre til flere siteringer og legger til rette for nye samarbeid. I tillegg blir kravet om deling av åpne forskningsdata stadig mer utbredt blant vitenskapelige tidsskrifter, organisasjoner og finansiører. Fra 1. september 2017 gjelder dette kravet også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.
I dette webinaret diskuterer vi fordelene ved å dele åpne forskningsdata og hvordan vi går frem for å velge et egnet arkiv. Vi vil også gi en kort innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data, som er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. I tillegg vil vi kort snakke om deling av åpne metadata i de tilfellene selve datamaterialet har adgangsbegrensning.


For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen og Henning Hansen.

Når: 06. oktober 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 05.10.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender