Henning H.jpg

Flag icon Flag icon

Henning Hansen

Førstebibliotekar. Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:

Förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket vid UiT, med särskilt fokus på Open Science. Ämnesansvarig för historia, arkeologi, litteraturvetenskap och klassiska studier. Forskningsdata, forskningsförmedling, undervisning och digitalisering. Föreläsare i forskningsdatahantering, bokhistoria och historisk metodologi. Arbetar med bibliotekets äldre samlingar och är ansvarig för universitetsbibliotekets arkiv. 
Forskningsinteresser

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 

CV

Utbildning:
2010 – B.A., Lunds universitet
2013 – M.A., Lunds universitet
2018 – Ph.D., UiT Norges arktiske universitet 

Tjänster:
2013-18: Doktorand i historia
2014-15: Gästforskare vid Harvard University
2015-16: Gästforskare vid Lunds universitet
2018-19: Rådgivare vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet
2019- : Förstebibliotekarie vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet

Arbeider i CRIStin


 • Hansen, Henning. Buying and Borrowing Books: Book Consumption In Late Nineteenth-Century Sweden. (fulltekst) Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de la Société bibliographique du Canada 2016; Volum 54 (1-2). ISSN 0067-6896.s 121 - 153.s doi: https://doi.org/10.33137/pbsc.v54i1-2.25614.

 • Hansen, Henning. "Ett resebrev från Harvard". (fulltekst) (omtale) (prosjekt) Biblis 2015 (70). ISSN 1403-3313.s 40 - 45.

 • Hansen, Poul Henning. "Bokläsning i Lund omkring 1880". (fulltekst) (prosjekt) Biblis 2014 (67). ISSN 1403-3313.s 50 - 57.

 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker, som ther til höra &Evangelia och Epistlar På alla Söndagar, Högtider och Helgedagar (1778). (fulltekst) Early Modern Female Book Ownership 2019.

 • Hansen, Poul Henning Gustaf; Léger-St-Jean, Marie. Being Googleable as an academic: it can be about sharing instead of branding. (fulltekst) 2019.

 • Hansen, Poul Henning Gustaf. The Reception and Reading of Strindberg’s Giftas (1884–86). Literary Citizens of the World (LitCit): Concluding Conference (omtale) 2019-09-25 - 2019-09-27 2019.

 • Hansen, Henning. Regional and Global Readers: Transnational Approaches to Book History and Literary Sociology in the Nordic countries. PhD trial lecture (omtale) 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Persson and Nilsson: Two reading neighbours in southern Sweden in the late nineteenth century. Leeds Library 250 years 2018-09-20 - 2018-09-22 2018.

 • Hansen, Poul Henning Gustaf. Breaking Ice and Breaking Stories: Adolf Erik Nordenskiöld and the Vega Expedition. SHARP 2018: From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents 2018-07-09 - 2018-07-12 2018.

 • Hansen, Henning. The Clergyman, the Nobleman and the Peasant: Tracing the Reading Revolution in Rural Nineteenth Century Sweden, in a copy of John Tillotson’s "Utwalda predikningar" (Gothenburg 1765-70). SHARP 2017: Technologies of the book (data) (prosjekt) 2017-06-09 - 2017-06-12 2017.

 • Hansen, Henning. Literary Fraternisation: Reading Danish and Norwegian books in Sweden during the 'Modern Breakthrough (ca. 1870-90). SHARP 2016 Languages of the book 2016-07-18 - 2016-07-21 2016.

 • Hansen, Henning. The Modern Breakthrough and its readers: Sweden. The Scandinavian Moment in World Literature: Closing Conference (prosjekt) 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.

 • Hansen, Henning. Läsning i Sverige under det moderna genombrottets tid. Bokhistoriska Sällskapets medlemsmöte 8 november 2016 (omtale) (prosjekt) 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.

 • Hansen, Henning. LANDSBYGDSLÄSNING: Läsning vid sockenbibliotek under 1800-talets slut. Nordiskt forum för bokhistoria #10: Litteratur och bokmarknad (omtale) (sammendrag) 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Hansen, Henning. Book consumption in the late 19th century Sweden. The 22nd International Congress of Historical Sciences (omtale) (prosjekt) 2015-08-23 - 2015-08-29 2015.

 • Hansen, Henning. Modern Reading : Swedish book consumption in the late 19th century. SHARP 2015 The Generation and Regeneration of Books (sammendrag) (prosjekt) 2015-07-07 - 2015-07-10 2015.

 • Hansen, Poul Henning. Book reading in Lund (Sweden) ca. 1880. Reading the Book, Reading the Reader (prosjekt) 2014-06-02 - 2014-06-04 2014.

 • Hansen, Poul Henning. Scandinavian reading: Three case studies from Gothenburg, Lund and Munka-Ljungby. History of the Book at Harvard seminar series (omtale) 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.

 • Hansen, Poul Henning. J. A. Sjöbloms Lånebibliotek i Lund - en studie i 1800-talets bokmarknad och läsning. Det Moderne Gjennombrudd 2013-09-12 - 2013.

 • Hansen, Henning. Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften. 2008.