Samisk uke 2020 – arrangement i regi av UiT Tromsø

Se hva som skjer på UiT i Tromsø under Samisk uke fra søndag 2. februar til lørdag 8. februar 2020:

Søndag 2. februar

12.30-16.00: Samisk søndag på Polarmuseet. Gratis inngang. Sted: Polarmuseet.

Mandag 3. februar

19.00-20.30: Lansering av nytt nummer av Ottar om Nils-Aslak Valkeapää. Gratis inngang. Sted: Tromsø Museum.

Tirsdag 4. februar

12.15-13.00: Joho Niillas seminára "Amerihká eamiálbmotakademihkkariid vástádusat Dale Turnera girjái" ved Nils Oskal. Sted: Guovssu, Senter for samiske studier.

13.15-15.00: Foredrag: "Betydningen av FNs konv. om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 27 i nyere (samisk) rettspraksis" ved Johan Stömgren (NIM). Sted: TEO-H4 4.213.

Onsdag 5. februar

10.15-12.00: Gjesteforelesning: “Indigenous Entrepreneurship and the National Indigenous Business Summer School" ved professor Paul H. Jensen, University of Melbourne. Sted: TEO-H4 4.213.

Torsdag 6. februar - Samenes nasjonaldag

12.00-14.00: Markering av samenes nasjonaldag. Sted: Solhallen, bevertning i Árdna.

19.00-21.00: Internasjonalt seminar: Profiterer norske medier på rasistiske uttrykk mot minoriteter? Gratis inngang. Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2.

Fredag 7. februar

10.00-12.00: Foredrag om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid ved Ketil Zachariassen, kommisjonsmedlem. Sted: Kvaløya videregående skole.

13.00-16.30: Ivar Bjørklund 70 år – Seminar. Gratis inngang. Sted: Tromsø Museum.

Lørdag 8. februar

13.00-14.00: Lørdagsuniversitetet: Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole? ved Hilde Sollid, Torjer Olsen og Kristin Evju. Sted: Rødbanken, Festsalen i Storgata 65.

Starter: 02.02.20 kl 00.00
Slutter: 08.02.20 kl 00.00
Hvor: UiT i Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Arnstein Johnskareng
E-post: arnstein.johnskareng@uit.no
Legg i kalender