Ivar Bjørklund 70 år - Seminar

Professor Ivar Bjørklund er 70 år. Det markerer museet med seminar som belyser faglige tema som jubilanten har jobbet med ved Norges arktiske universitetsmuseum. Seminaret er del av programmet for Samisk uke 2020 i Tromsø.

 

                                                                  

Ivar Bjørklund. Foto Adnan Icagic, 2012

13.00-13.15

Førsteamanuensis Rossella Ragazzi (Norges arktiske universitetsmuseum): Velkommen og introduksjon til seminar

 

13.15-13.40

Professor Else Grete Broderstad (Samisk Senter, UiT Norges arktiske universitet)

«Fra «Fjordfolket i Kvænangen» til Sannhetskommisjonen»

I desember 1984 utgis boka Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980, forfattet av Ivar Bjørklund. Boka er epokegjørende og Bjørklund gjør assimilering og fornorskning til hovedpoeng. Dette skaper debatt både i Kvænangen, i media og blant forskere. Debatten er ikke tema for mitt innlegg. Det er derimot relevansen boka har for det pågående arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen der Bjørklund selv er medlem. Fjordfolket i Kvænangen forteller om de menneskelige erfaringene med og konsekvensene av fornorskningspolitikken, og før det, om tap av råderett over land og ressurser. Boka forteller også om mobilisering og motstand mot urett i form av protester mot at lærerne «med vold har tvunget våre barn … til å lese norsk» og om rettighetskrav som «Landets Urbeboere.»  Fjordfolket i Kvænangen utgjør dermed et sentralt grunnlag for det pågående kommisjonsarbeidet.

 

13.40-14.10

Produsent og Regissør Per Kristian Olsen (NRK )

«Ivar Bjørklunds som veiviser»

Som formidler av forskning har Ivar Bjørklund har vært en av Tromsø museums største profiler i både i nyhetsmediene og i tidsskrifter. Jeg har hatt den gleden å ha han med i en rekke av mine programmer både på radio og TV. Han fremstår alltid, uten unntak som spissformulert og uredd. Han har tatt konsekvensen av at i samfunnsfagene finnes det ikke såkalt nøytrale standpunkter. Han har den innsikt at de store spørsmålene i samfunnet, enten det er Alta-saken eller oppdrettsnæringen eller historiske tema som partisanene, så dreier disse spørsmålene seg minst like mye om verdier som rene fakta. Derfor tar han som regel åpen stilling i saker, i stedet for å opptre såkalt nøytralt. Slik juks vil han ikke være med på.

Jeg vil både se på Ivars medieprofil og gå nærmere inn på et tema vi har diskutert, som Ivar er opptatt, tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

  

14.10-14.35

Professor David Anderson (University of Aberdeen) (innlegg på engelsk)

«From Kvænangen looking East”

Ivar Bjørklund’s professional and personal life is distinguished for his alliance with local causes and tireless efforts to strengthen local communities be it among the fjordfoket in Kvænangen, to the reindeer herders around Kautokeino, and now on a national stage.  An important part of his legacy has been his curiosity about the North internationally, and about the lives of fishers and herders internationally be they in North Africa or Western Siberia and the Russian North.  In this paper I trace some of the themes and connections pioneered by Prof Bjørklund in his travels and alliances in Siberia and the Russian North, including his work on enskillment, enlivening the multicultural history of Northern history and on bringing crafts home.

 

PAUSE (14.35-15.00)

 

15.00-15.25

Professor Kirsti Strøm Bull (Universitet i Oslo)

«Reindriftsloven og fornorskning»

Reindriftsloven inneholder fortsatt regler som ble utformet under den sterkeste fornorskningstiden. Til tross for at et enstemmig Samerettsutvalg foreslo endringer av disse i 2007, er ingen lovendring skjedd. Manglende lovendring er også kritisert av Høyesterett i 2018.

 

15.25-15.50

Professor Nils Oskal (Sámi allaskuvla | Samisk høgskole)

« En kritisk lesning av Ivar Bjørklunds analyser av den samiske reindriftens ressursforvaltning»

Ivar Bjørklund har i en mannsalder levert bidrag i form av kronikker og vitenskapelige publikasjon til avklaring og analyser av den interne reindriftssamiske forvaltningen av reinbeiter. I sine vitenskapelige publikasjoner gjør han bruk av to ulike tilnærmingsmåter. På den ene siden bruker han systemiske analyser hvor han studerer hvordan ulike vilkår virker sammen i pastoralnomadiske livsformer, mens han på den andre siden gjør bruk av mer aktørorienterte forklaringsmodeller. I fremlegget legger jeg vekt på Bjørklunds kombinasjon og forsøk på å integrere disse to ulike tilnærmingsmåtene.

  

15.50-16.15

Professor Bjørnar Olsen (UiT Norges arktisk universitet)

«Tingenes hvilested: om museer, samlinger og samlere»

Museene har fått mye kritikk for å være tradisjonelle og mangle samfunnsrelevans. En del av det kan være berettiget, men kritikken syns i liten grad å ta høyde for museets egenart som institusjon. I dette innlegget vektlegges verdien av samlinger, av den kontinuerlige innsamlingen, og av den omsorgen museene viser for tingene i deres etterliv.

 

16.15-16.30

Ivar Bjørklund: Avslutning

 

 

 

Seminaret ledes av Rossella Ragazzi og David Anderson

Organisasjon: Rossella Ragazzi og Karen Marie Christiansen, UMAK

I regi av Samisk Uke, So.Di.Sami NFR, Institutt for Kultur og Natur Vitenskap og publikumsvirksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum, Uit Norges arktisk universitet.

 

Gratis inngang.

 

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 07. februar 2020 kl. 13.00–16.30
Hvor: Norges arktiske Universitetsmuseum (Tromsø Museum)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne