Kjønnsforskning NÅ! 13-15 november 2019

Kjønnsforskning NÅ! er en nasjonal konferanse som samler etablerte kjønnsforskere, nye forskere og studenter med kompetanse og/ eller interesse for kjønnsforskning. Det er en nasjonal møteplass som skal styrke og videreutvikle norsk kjønnsforskning som et faglig fellesskap på tvers av utdanningsnivå og fagfelt. Konferansen avholdes annet hvert år og arrangeres på rundgang mellom kjønnsforskningsmiljøene. Følg med på vår nettside for oppdatert informasjon om påmelding og innledere.

En egen stipendiatsamling skal holdes dagen før selve konferansen. 

Velkommen til Tromsø 13.-15. november 2019!

***************************

Kjønnsforskning NÅ! is a national conference that assembles established gender researchers, new researchers and students with competence and/or an interest in gender research. The conference is intended to strengthen and develop Norwegian gender research as a professional community, across many education levels and academic disciplines. Kjønnsforskning NÅ! is held every other year at Norway’s different gender research centres.

There will be a gathering particularly intended for student scholars the day before the conference begins.

We welcome you to Kjønnsforskning NÅ! which will be held in Tromsø from the 13th to the 15th of November, 2019!

 


Ansvarlig for prosjektet: Katrin Losleben

Kontakt
Epost: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Besøksadresse
UiT 
Breiviklia N-fløya
9019 Tromsø