Mari Boine i Narvik: Áddehallatgo? - Forstår vi hverandre?

UiT Norges arktiske universitet inviterer alle til konsertforestilling med Mari Boine i forbindelse med universitetet sitt 50 års jubileum. Et bestillingsverk urfremført på Riddu Riddu, juli 2018.

 

 

 

Mari Boine kommer til Narvik - og kulturhuset - 23. september med konsertforestilling i anledning 50-årsjubileet til UiT Norges arktiske universitet. Foto: Gregor Hohenberg


UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år i 2018. Universitetets fokus på urfolk og samiske spørsmål er unikt i verdenssammenheng. Mari Boine har gjennom et langt artistliv løftet frem urfolksperspektiv og synliggjort samisk identitet for hele verden. 26. september utnevnes hun til æresdoktor ved UiT, og i jubileets hovedperiode, parallelt med Forskningsdagene, fremfører hun en unik konsertforestilling i anledning universitetsjubiléet.

Mari Boine trenger strengt tatt ingen nærmere presentasjon. Hun er en fremtredende norsk-samisk artist, som er kjent for å ha modernisert samisk musikk ved å bruke elementer fra joiken, men også fra blant annet jazz, rock og andre folkemusikalske tradisjoner. Hun har vunnet flere Spellemannspriser og Nordisk Råds musikkpris, og hun ble i 2009 utnevnt til ridder av 1. Klasse av St. Olavs orden for “sitt allsidige kunstneriske virke”.

“Gula Gula” var hennes første debutplate, internasjonalt utgitt av Peter Gabriels Real-world Records. Albumet ble en stor suksess. Hun har siden det gitt ut 9 soloalbum, nylig slapp hun “See the Woman”, sitt første album på engelsk. Hun turnerer jevnlig i inn og utland og spiller både på festivaler og klubber med fullt band, men gjør også intimkonserter med trio.

// UiT Norgga árktalaš universitehta deavdá 50 jagi 2018:s. Universitehta fokus eamiálbmogiidda ja sámi áššiide lea erenoamáš riikkaidgaskasaš dásis. Mari Boine lea olles iežas artistaeallima guovdilastán eamiálbmotperspektiivva ja čalmmustahttán sámi identitehta olles máilbmái. Son nammaduvvo UiT gudnedoavttirin, ja Dutkanbeivviin ovdanbuktá son erenoamáš konseartačájálmasa universitehtaávvudeami oktavuođas.

// UiT The Arctic University of Norway is turning 50 in 2018. The University’s focus on indigenous peoples and Sami questions are unique in a global context. Mari Boine has through a rich artistic life, lifted indigenous views and made Sami identity visible to the World. She will become Honorary Doctorate at UiT and during Forskningsdagene she will have a unique concert performance in conjunction with the University`s anniversary.

Billettpris; kr. 280,-/UiT-ansatte og -studenter; kr. 100,-

Rabatterte billetter til ansatte og studenter.

NB! Ansatte og studenter bruker rabattkode UiT og har klar id når de kommer i døra på kulturhuset. Unummererte seter, døra åpnes kl.18.30

20.09 Forstår vi hverandre, i Alta

21.09 Forstår vi hverandre, i Tromsø

For mer informasjons om UiTs 50-årsjubileum: uit.no/50

 

Når: 23.09.18 kl 19.30–20.30
Hvor: Narvik kulturhus, Teatersalen
Sted: Narvik
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Kontakt: Nora Kiil
E-post: nora.kiil@uit.no
Legg i kalender