Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2018

Velkommen til en konferanse for kunnskapsutvikling i møte mellom praktikere og forskere!   
  
 
«Å FORSKE I EGEN PRAKSIS – profesjonell utvikling i barnehage og skole»

Formålet med konferansen er å være en møteplass der lærere, skoleledere, barnehagelærere og barnehageledere, forskere, universitets-/høgskolelærere og andre som er opptatt av barnehage, skole og utdanning kan legge fram utviklings- og forskningserfaringer for gjensidig læring.

NORALF er en deltakeraktiv konferanse som har to arenaer for formidling og kunnskapsutvikling: Plenum og dialoggrupper. I plenum vil det være innlegg fra både forskere og praktikere. Alle deltakerne, både forskere og praktikere, inviteres til å ha innlegg i dialoggruppene, som er det sentrale møtestedet på konferansen. Vi er interessert i bidrag fra pågående eller nettopp avslutta forsknings- og utviklingsarbeid (aksjonsforsknings- og aksjonslæringsarbeid) som berører konferansens tema. Presentasjonene skjer i dialoggrupper på 10-12 deltakere. Hvert innlegg er på ca. 15 minutter og etterfølges av diskusjon i gruppa.

NORALF-konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Göteborgs universitet og alternerer mellom de to institusjonene. I år er konferansen lagt til Tromsø.

 

  

Påmelding til konferansen finner du her.
Påmeldingsfrist 13. april.

Dialoggruppene blir satt opp etter påmeldingsfristen.

   

Vil du vite mer om hva Tromsø har å by på? Besøk Visit Tromsø!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 15. mai 2018 kl. 09.00
Slutter: 16. mai 2018 kl. 15.00
Hvor: Campus Breivika, Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Silje Sivertsvik