Peter F. Hjort-seminaret er en årlig møteplass for å styrke samarbeidet mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet. Peter F. Hjort-seminaret 2018 blir arrangert på UiT Campus Tromsø onsdag 21. mars.

Påmelding til Peter F. Hjort-seminaret 2018

Peter F. Hjort-seminaret har begrenset kapasitet. Vi forventer et fulltegnet arrangement, og anbefaler derfor påmelding så raskt som mulig. 

Påmeldte deltakere til Peter F. Hjort-seminaret per 15.03.18

Program Peter F. Hjort-seminaret 2018

Kl. 08.30  PFH18-OPPSTART: Åpen kunnskapsfrokost (egen påmelding)

Kl. 09.30  Registrering (Teorifagbygget, Solhallen utfor auditorium 1)

Kl. 10.30  Plenum (Teorifagbygget, auditorium 1): I anledning UiT Norges arktiske universitets 50 årsjubileum, starter seminaret med et tilbakeblikk på universitetets rolle og betydning for landsdelen.

Innledere:

−     Anne Husebekk, rektor ved UiT: "Velkommen til Peter F. Hjort-seminaret 2018"

−     Aili Keskitalo, sametingspresident: "UiTs betydning for utvikling av det samiske samfunn"

−     Elisabeth Aspaker, fylkesmann i Troms: "Utviklingen av landsdelen og koblingen til UiT" (meldt avbud)

−     Narve Fulsås, professor i historie ved UiT: "Fortidas fremtid: korleis såg utdanningsframtida ut i 1968 og korleis har ho blitt?"

−     Wiktor Sørensen, tidl. adm.dir i Norut-gruppen: "UiTs betydning for næringsutvikling"

Kl. 12.15  Lunsj

Kl. 13.15  Parallelle arbeidsøkter: Kunnskapsutveksling og dialog om sentrale utfordringer der forskning, næringsliv og det offentlige bør jobbe tettere sammen. Detaljer om hovedtemaene på seminaret er beskrevet på egne sider:

A: Sjømatnæringens omdømme Rom: Teorifagbygget, hus 1. Rom 1.343

B: Skole, universitet og partnerskap Rom: Teorifagbygget, hus 4. Rom 4.213

C: Et varmere Arktis: konsekvenser for næringsliv, forskning og utdanning Rom: Teorifagbygget, hus 1. Rom 1.333

D: Nye teknologier: digitalisering og intelligent produksjon Rom: Teorifagbygget, hus 1. Rom 1.413

E: Helse og velferd: varsel om en mulig krise - har vi løsningene? Rom: Teorifagbygget, hus 1. Rom 1.313

F: Et nytt Nord-Norge: hvordan håndtere grunnleggende endringsprosesser? Rom: Teorifagbygget, hus 1. Rom 1.425

Kl. 16.30  Plenum (Teorifagbygget, auditorium 1)Fremtidsperspektiver for universitetet og landsdelen.

Innledere:

−      Peter Arbo, professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT: "Universitet og landsdel i framtida"

−      Rolf Skatteboe, CEO, president Kongsberg Satellite Services AS (KSAT): "Hva er morgendagens kompetansebehov – sett i et romperspektiv?"

−      Arve Ulriksen, adm.direktør Mo industripark: "Den digitale morgendagens kompetansebehov"

−      Ida-Elise Asplund, studentstyreleder, UiT: "Hva vil framtidas studenter?"

−      Plenumsdialog ledet av Anne Husebekk. Deltakelse fra bl.a. NHOs kompetansedirektør Are Turmo og daglig leder ved Flow Coworking Andreas Nilsen

−      Anne Husebekk: "Visjoner for UiT"

18.45  Middag

For spørsmål og/eller innspill ta kontakt på pfhjort@uit.no  

Les mer om Peter F. Hjort-seminaret her.

Les mer om 50-årsjubileet her!

------------------------------------------

The Peter F. Hjort Seminar is an initiative to enhance the creation of wealth in the northern area through close collaboration between the research communities at UiT the Arctic University of Norway and the public and private working sectors.

The Peter F. Hjort Seminar is an annual meeting place where business related issues are debated and where the grounds for the creation of wealth and innovation are laid through networking and collaboration.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
21.03.18 kl. 08:00 - 21:00
Hvor:
UiT Tromsø, Teorifagbygget hus 1
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte og inviterte
Lenke:
Telefon:
77623182 / 93089860
E-post:
Skip to main content