kart
Det flerspråklige og flerkulturelle nord - i barnehage og skole

Flerspråklighet og flerkulturalitet er en regel snarere enn et unntak i dagens samfunn, og sett fra et utdanningsperspektiv skaper denne språklige og kulturelle kompleksiteten både mange muligheter og samtidig noen utfordringer og begrensninger.

Flerspråklighet og kulturelt mangfold preger vårt samfunn, men dette mangfoldet er ikke statisk. Dermed må vi kontinuerlig spørre hva det vil si å være flerspråklig og flerkulturell i det norske utdanningssystemet. Hvilke muligheter og rammer for flerspråklig og flerkulturell opplæring ligger i  styringsdokumentene for utdanningsinstitusjonene? Hvordan legger barnehage og skole til rette aktiviteter og undervisning for at barn med for eksempel polsk eller samisk som førstespråk skal lære norsk? Hvilken rolle har foreldre, foresatte og lokalsamfunn i en flerkulturell opplæring? Har utdanningspolitikken knytta til samene og kvenene relevans for utdanningspolitikken for nye migranter til Norge? 

Lista over aktuelle tema og spørsmål er mye lengre enn dette, og med denne konferansen ønsker forskergruppa Flerspråklighet og flerkulturell opplæring å sette søkelys på hvordan vår samtids flerspråklighet og flerkulturalitet er med å sette preg på hverdagen i barnehager, skoler og andre opplæringsinstitusjoner i landsdelen. Konferansen er flerfaglig, og vi opppfordrer forskere, stipendiater og mastergradsstudenter fra ulike fagområder til å sende inn sammendrag som beskriver enten et foredrag eller en poster innen konferansens overordna tema.

Programmet er nå klart.

 

Viktige datoer

1. november: Frist for påmelding

 

Konferansen er finansiert av den nasjonale satsinga Kompetanse for mangfold.

Følg med på denne nettsiden for oppdateringer om konferansens program og praktisk informasjon.

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 13. november 2014 kl. 10.00
Slutter: 14. november 2014 kl. 15.00
Hvor: Qvigstad-auditoriet, Mellomvegen 110
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne
Ansvarlig: Hilde Sollid
Telefon: 776 46175

Påmelding
Frist: 01.11.2014
Fristen har gått ut. Beklager