Benjamin Høyning Petersen

Rettsvitenskap - master Tromsø

Benjamin Høyning Petersen

Rettsvitenskap - master Tromsø
Studentintervjuer

For noen er studievalget lett, mens andre bestemmer seg helt på tampen - slik som Benjamin.

Benjamin Høyning Petersen studerer rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og trives godt med det. Han var aldri i tvil om at det var ved UiT han ville studere, for Tromsø var nært hjemme og det var hit kompisene skulle. Det var derimot ingen selvfølge at det var rettsvitenskap han skulle ende opp med.

- På videregående tok jeg rettslære og syntes det var spennende, men jeg bestemte meg vel ikke før til jul tredje året for at jeg skulle søke rettsvitenskap. Før det var jeg sikker på at jeg skulle bli lærer.

Ville bytte til lærer

Benjamin innrømmer med letthet at han ikke var helt sikker på jussen før han begynte på andreavdeling. På førsteavdeling var han så usikker at han søkte seg over til lærer, men der begynte han aldri.

- Første halvår var tungt med ex. Phil og ex. Fac og jussfagene på toppen av dette. I tillegg måtte vi tilpasse oss en helt ny arbeidsmetode. Jeg søkte meg derfor over til lærer, og man kan jo si at fagene andre halvår fikk meg til å endre mening. Da vi kom tilbake fra sommerferie og startet med forvaltningsrett på andreavdeling forstod jeg at jeg hadde valgt rett, sier han og smiler bredt.

Kollokviegrupper viktig for utviklingen

Benjamin anbefaler alle å jobbe i kollokviegrupper, dette for å ha noen å forberede seg til forelesning og seminar sammen med, og å skrive hjemmeeksamener og semesteroppgaver med. Han forteller at det er lite obligatorisk på jussen. Ingen etterlyser deg hvis du ikke dukker opp på forelesning, så det å være strukturert er svært viktig. Studiehverdagen er preget av mye frihet.

- Det å ha noen å jobbe med, diskutere med og reflektere over pensum med, har vært viktig for min faglige utvikling. Med all den friheten vi har er det viktig å ha noen som forventer noe av deg, ellers er det ingen som følger med på om du kommer deg opp om morgenen eller ikke. Om ikke annet er det sosialt.


Noe han synes er utrolig positivt med jussen ved UiT, er at studentene har et aktivt ønske om å spille hverandre gode, noe som er essensielt for faglig utvikling.

Gode forelesningssaler og undervisningsrom

De gode undervisningsfasilitetene til forelesning og seminar mener han er noe av det beste med UiT.

- Det aller beste med jusstudiet isolert må være rettssalen vår. I Norge er det bare jussen ved UiT i Tromsø som har egen rettssal, det er ganske kult. Sjokoladebollene på Mix troner også høyt på lista over favoritt-ting med UiT, legger han til og ler. 

Fordypning i havrett

Benjamin har valgt en fordypning i henholdsvis international law of the sea og havressursrett. Til høsten skal han skrive master innenfor havressursrett, dette fordi han ønsker dypere innsikt i det faget han hittil har likt best. 

Benjamin er fra Andøy i Nordland og grunnen til at han valgte havressursrett mener han er enkelt.

-Havet er det viktigste vi har i landsdelen og det å ha grunnleggende kunnskap om reguleringen av havrommet og ressursene havet har å by på, er essensielt. Havet genererer store verdier til landet som helhet, så det å vite at vi har omfattende regler om vår og andre nasjoners utnyttelse og bruk av dette er viktig.

Hva han vil jobbe med etter endt studium er han litt usikker på.

- Det beste med jusstudiet er alle mulighetene du har etter endt utdanning, du kan nesten jobbe som hva som helst. Jeg har ikke helt bestemt meg enda, men kanskje vil jeg jobbe som jurist i offentlig sektor, eller jurist i et forsikringsselskap!

Selv jusstudenter har fritid

På spørsmål om hva han gjør på fritiden ler han bare.

- Har vi fritid da? Sier han med glimt i øyet.

Han forteller at han tidvis har deltatt aktivt på juridisk fredagsfutsal som er en fast aktivitet alle på fakultetet kan delta på. En periode spilte han også basket. Bortsett fra det jobber han på museet på Andøya for å tjene til livets opphold. Han mener det er viktig å presisere at til og med jusstudenter har et liv utenom studiene.

- Det er viktig å ha et liv utenom, det har det i alle fall vært for meg. Det får meg til å fokusere bedre på studiene.

Sist endret: 13.11.2019 11.07