Karen Emilie Engen

Vil være med å løse kreftgåten Bioteknologi - bachelor Tromsø

Karen Emilie Engen

Bioteknologi - bachelor Tromsø
Studentintervjuer

Hva hvis du kunne velge en utdanning som gjør at du kan jobbe med å finne nye former for antibiotika, eller være med på å løse kreftgåten. Karen valgte å studere bioteknologi, nettopp på grunn av dette.

Da Karen Emilie Engen skulle velge utdanning sto det mellom rettsvitenskap og bioteknologi. At valget falt på bioteknologi var egentlig tilfeldig, men hun har ikke angret.

Egentlig ikke så langt hjemmefra

Karen er fra Lier utenfor Oslo, og mange av vennene hennes stusset over at hun ville dra nordover for å studere ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Da hun startet på studiet hadde hun bestemt seg for å ta et år om gangen for å se hvordan det gikk. Hun stortrives fortsatt i Tromsø, og har ikke angret på at hun flyttet.

- Det er jo det samme om man setter seg på et fly eller et tog i to timer for å komme hjem, du må uansett reise i to timer. Den eneste gangen jeg synes det er litt langt hjem, er når jeg er syk. Da skulle jeg gjerne hatt mamma litt nærmere, sier hun og ler.

Hva er bioteknologi?

For noen kan det være litt vanskelig å skjønne hva bioteknologi dreier seg om. Karen har vært interessert i naturfag siden ungdomsskolen, og fattet interesse for bioteknologi fordi det har vært mye omtalt i media de siste årene. Fokuset på antibiotikaresistens og kreft er stort, og som bioteknolog kan man blant annet jobbe med mange ulike problemstillinger innenfor disse områdene.

Interessen for biologi- og naturfag er ofte felles for de som begynner på bioteknologi.

- Hvis du følger litt ekstra godt med når det går naturfaglige programmer på tv så er det kanskje studiet for deg, smiler Karen.

Godt rustet for arbeidslivet med laboratorie-arbeid

Studiehverdagen er ganske fastsatt fordi de jobber mye i laboratoriet, men Karen vil ikke beskrive det som noe negativt, tvert imot.

- Lab-arbeid er veldig viktig for å forstå det vi holder på med. Når vi kommer ut i arbeidslivet kommer vi mest sannsynlig til å holde mye på med lab, og da er vi godt rustet fordi vi har hatt så mye fokus på det gjennom studiene.

Karen forteller også at mye av det de lærer ikke bare er noe de kan lese seg til, de må ha lab for å se hva som skjer. De lærer blant annet å dyrke bakterier og hvordan disse bakteriene kan brukes på en positiv måte.

- Vi lærer blant annet hvordan celler er oppbygd, ned til hver minste lille detalj. Vi lærer mer enn jeg trodde var mulig å vite, det er egentlig helt utrolig, forteller Karen engasjert. 

Vil være med å løse kreftgåten

Det er alltid vanskelig å vite hva man vil gjøre når man er ferdig å studere, men Karen ser for seg at hun vil jobbe med kreftforskning.

- Vi vet fortsatt lite om kreft og behandlingsmetoder. Det hadde vært utrolig spennende å jobbe med utvikling av det vi har av marine ressurser og kreftbehandling. Utvinning av for eksempel alger som kan brukes i kreftforskning.

Karen er ganske sikker på at hun skal ta master først, så får hun se hvilket fagområde hun ender opp med etter hun er ferdig.

 

Sist endret: 05.11.2019 11.04

Andre studenthistorier