Illustrasjonsbilde

EndNote

EndNote English flag

EndNote er et verktøy for referansehåndtering som lar deg lagre og organisere alle referansene dine i én og samme database, et EndNote-bibliotek. Referansene kan du legge inn manuelt eller importere fra ulike bibliotekkataloger og artikkeldatabaser. Deretter kan du bruke EndNote sammen med et tekstbehandlingsprogram, som f.eks. Word, til å sette inn henvisninger i teksten og lage referanselister basert på et stort utvalg av referansestiler.


Sist endret: 15.03.2022
twitter
chat loading...