English flag   Regjeringen fjerner smitteverntiltakene fra lørdag 12. februar


Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Regjeringen fjernet svært mange av koronatiltakene 1. februar.

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

 

Merk at noen regler beholdes for Svalbard.

UiT Norges arktiske universitet vil justere våre smittevernregler i tråd med regjeringens beslutning. 


Undervisning og seminarer


UiT vil gå over til ordinær undervisning. Nærmere informasjon kommer fra det enkelte studieprogram/emneansvarlig. Beskjed om oppstart av fysisk undervisning vil bli gitt med minimum 7 dagers varsel.

Spørsmål knyttet til undervisning og seminarer rettes til det enkelte studieprogram/emneansvarlig.  

Regjeringen gir unntak fra avstandskravet i undervisningssammenheng på campus, og det er heller ikke lenger antallsbegrensninger i undervisningssituasjoner.  


Eksamen


Eksamen for vårsemesteret 2022 gjennomføres som planlagt. Dette innebærer at det som hovedregel ikke skal avholdes eksamener på campus vårsemesteret 2022. Studentene får beskjed om eksamensform fra sitt studieprogram i god tid før eksamenstidspunktet. 

På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for vårsemesteret 2022.  Forskriften finner du her. 

Eksamensform ved ditt studieprogram finner du i student-web.  


Disputaser


Disputaser kan gjennomføres fysisk.

Arrangør skal sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Ved publikum til stede skal arrangør sikre at alle holder minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, eller bruk av munnbind dersom avstand ikke kan opprettholdes. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter på faste tilviste plasser.  


Oppmøte på campus og bruk av hjemmekontor


Påbudet om bruk av hjemmekontor avvikles. Hovedregelen er fra og med 3. februar at ansatte skal møte på arbeidsplassen. Fra samme dato er det mulig å avholde fysiske møter og faglige sammenkomster. 

Alle enheter skal legge til rette for smittevernfaglig forsvarlig drift. Det innebærer å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre, bruk av munnbind dersom avstand ikke kan opprettholdes og gode rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. 

Som følge av høyt smittetrykk og risiko for høyt sykefravær, vil bruk av hjemmekontor fortsatt kunne vurderes. Bruk av hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder.


Arrangement, møter og faglige/sosiale sammenkomster


Arrangement, møter og faglige-/sosiale sammenkomster for studenter og ansatte, herunder aktiviteter i regi av student- og linjeforeninger, kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernråd.    

Arrangør skal sikre:  

  • Smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.  
  • At alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter på faste tilviste plasser. 

For arrangement med over 200 deltakere skal arrangør gjennomføre en risikovurdering av arrangementet og følge nasjonale og lokale regler og anbefalinger. 

Alle arrangører må sjekke hva som gjelder i egen kommune, da de kan ha egne råd og regler. 

Rammer for arrangement se Arrangementer og samlinger - FHI  


Smittevern på campus


Vi minner om gjeldende smittevern på campus.  

Sist endret : 12.02.2022, av Annikken Steinbakk