English flag   Smittevern på campus


1 meter og bruk av munnbind. 

Studenter og ansatte bes om å overholde anbefalingen om å holde 1 meters avstand når du er på campus til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Vi anbefaler bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Vær oppmerksom på at det i de gjeldende nasjonale retningslinjene er unntak fra avstandsregelen i undervisningssituasjoner. 

Husk:

  • Alle som er syke skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å bli testet. Dette gjelder også personer som er vaksinert og beskyttet.
  • Unngå å klemme og håndhilse.
  • Møt andre utendørs der det er mulig.
  • Unngå å hoste eller nyse på andre mennesker. Bruk papirserviett eller albuekrok når du hoster eller nyser. Kast servietten og vask hendene etterpå. Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjon.
  • Vaksiner deg

Les mer om FHIs smittevernråd her. 

I Tromsø, Narvik og Alta kan studenter som har symptomer eller er nærkontakt hente gratis selvtester på følgende steder:

Tromsø:
Da er det igjen mulig å hente tester hos Mix, UB og Grut MH.

NB! Testene er ment for studenter som har symptomer, og begrenses til inntill 2 stk/pakker for hver student.

 
Harstad:
Harstad kommune har nå utdeling av tester -  iht. prioriteringsliste - på flere steder Her deler kommunen ut covid-19-tester - Harstad kommune
 

Alta:
Det er få tester igjen på campus (60 stk). Disse deles ut til nærkontakter og ved symptomer. De som har behov for tester, kan kontakte følgende steder som har utdeling av tester.

  • Alta helsesenter
  • Alta bibliotek
  • Alta rådhus

For øyeblikket er det knapphet på selvtester, men så snart kommunen har nok tilgang vil de gå ut med info om dette på hjemmesiden, og campus vil igjen kunne få tilgang på flere tester.

Narvik:
Servicetorget

Sist endret : 09.02.2022, av Annikken Steinbakk