Smittevern på campus


1 meter og bruk av munnbind. 

Studenter og ansatte bes om å overholde anbefalingen om å holde 1 meters avstand når du er på campus til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Vi anbefaler bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Husk:

  • Alle som er syke skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å bli testet. Dette gjelder også personer som er vaksinert og beskyttet.
  • Unngå å klemme og håndhilse.
  • Møt andre utendørs der det er mulig.
  • Unngå å hoste eller nyse på andre mennesker. Bruk papirserviett eller albuekrok når du hoster eller nyser. Kast servietten og vask hendene etterpå. Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjon.

Les mer om FHIs smittevernråd her. 

I Tromsø, Narvik og Alta kan studenter som har symptomer eller er nærkontakt hente gratis selvtester på følgende steder:

Tromsø: Mix-kiosken, Grut MH og UB

Alta: Servicetorget

Narvik: Servicetorget

Sist endret : 19.01.2022, av Annikken Steinbakk