Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Jenter og teknologi & Gutter og helsefag

Jenter og teknologi_Sirkel.png

UiT Norges arktiske universitet vil møte elever på videregående skoler i Tromsø til inspirasjonsdag i uke 7! 

Vi ønsker flere jenter som studerer realfag og teknologi, og flere gutter som studerer helsefag! Derfor ønsker UiT å besøke skoler for å holde inspirerende opplegg for klassen. Jentene inviteres til Jenter og teknologi og guttene inviteres til Gutter og helsefag. 

Vi kommer på besøk til dere i uke 7 (15. - 19. februar) for å holde spennende opplegg for hele klassen.

  • På Gutter og helsefag vil mannlige studenter presentere helsefaglige studier og ha spennende praktiske oppgaver og faglige opplegg. 
  • På Jenter og teknologi skal vi vise hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Det vil være praktiske forsøk og korte inspirerende foredrag.

Nærmere beskrivelse av oppleggene legges ut på denne siden fortløpende. 

Oppleggene foregår parallelt slik at alle elevene får et tilbud samtidig. VI er derfor avhengig av at vi får låne to rom på skolen. Vi forholder oss til skolens retningslinjer for smittevern og tilpasser også opplegget til mindre grupper ved behov. 

Hvis du synes dette høres interessant ut, får du melde på din klasse/kohort på ønsket tidspunkt i uke 7. Spesifiser i påmeldingen hvor mange jenter og gutter som du melder på. Vi tar kontakt og avtaler nærmere. Vi har begrenset kapasitet og det er førstemann til mølla. 

Alle elevene får lunsj!

For mer informasjon om Gutter og helsefag, kontakt Elin Astrid Gjøvik Glad

For mer informasjon om Jenter og teknologi, kontakt Julianne Iversen

NB! Grunnet Covid-19 og smitterestriksjoner vil årets inspirasjonsdag dessverre kun tilbys for videregående skoler i Tromsø. Dette er beklagelig, men vi ser ikke noen annen måte å få gjennomført det skikkelig. Vi håper å komme sterkere tilbake i 2022!

Jenter og teknologi er et nasjonalt prosjekt som koodineres av NHO. Inspirasjonsdagen i februar er et av arrangementene i prosjektet og foregår på flere studiesteder i februar. Les mer om prosjektet her nho.no/samarbeid/jenter-og-teknologi

Fagområde: Biologi, Fysikk, Geofag, Teknologi, Kjemi, Matematikk, Programmering
Type aktivitet: Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Utdanningsvalg
Varighet: 2-3 timer
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!