Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Bestill en programmerer

modellering.png

Lurer du på hva programmering er, og hvordan det kan brukes i dine fag på skolen? Har du lyst til å gi elevene dine en faglig relevant introduksjon til programmering?

Nå kan lærere bestille en underviser fra UiT som kan komme til din skole for å gjennomføre en lærerik programmeringstime. Dette er et alternativ til å ta med seg skoleklassen til UiT campus, og tilbys høsten 2020 som en testordning nå som vi alle skal forholde oss til ulike smittevernstiltak mot coronavirus.

Skolen må stille med PC til elevene, men trenger ikke spesiell programvare, da undervisningen baserer seg på nettbaserte verktøy.

Denne aktiviteten kan tilpasses både ungdomsskoletrinnet og fagene i videregående skole, og vil først og fremst være tilpasset matematikk i henhold til de nye læreplanene for 2020. For mer lekbasert programmering, se vår øvelse "Scratch programmering".

I tillegg vil elevene få grunnleggende kunnskap om:

-       Hva programmering egentlig er

-       Hvordan programmering kan brukes for å lære matematikk på en ny måte

-       Hvorfor programmering brukes i stor grad i forskning og næringsliv innen realfagene

-       At matematikk også kan være et kreativt fag!

For høsten 2020 passer undervisningen best i partallsuker, men oddetallsuker er også tidvis mulig.


Fagområde: Matematikk, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse, Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2, Matematikk VGS, Matematikk grunnskole, Naturfag VG1
Varighet: 1,5 time
Tilgjengelighet: For høsten 2020 passer undervisningen best i partallsuker, men oddetallsuker er også tidvis mulig.
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!

Tilgjengelighet:

For høsten 2020 passer undervisningen best i partallsuker, men oddetallsuker er også tidvis mulig.