Utforsk molekyler med VR-briller

Av smittevernhensyn er denne øvelsen ikke mulig å bestille før Covid-19 er under kontroll. Ta kontakt ved spørsmål.

Virtual Reality (VR) er kommet for fullt inn i undervisning og forskning og i denne øvelsen får elevene utforske ulike kjemiske stoffer. Vi har utviklet to egne varianter av øvelsen som er tilpasset Kjemi 1 og Kjemi 2 ved videregående skoler, men øvelsen kan tilpasses alle alderstrinn!

Tilpasset VGS kjemi 1

Hva er en kjemisk reaksjon, og hva skal til for at en kjemisk reaksjon tar sted. Dette skal utforskes ved hjelp av VR.

Teori: Molecular dynamics, bindingstyper, kinetikk og organiske forbindelser.
Læreplanmål:
• forklare begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om en reaksjon er spontan
• forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet
• gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten
• gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer

Bli kjent med VR-space, «kaste» buckyballs (karbonkuler) mellom værandre, samt trekke CH4 molekyler gjennom ulike nano tuber. Deretter ta enkle molekyler og kaste de mot værandre for å se hvilke reaksjoner som skjer, som vist i denne videoen https://vimeo.com/312963823

Tilpasset VGS kjemi 2
Hva er proteiner og enzymer, og hva er deres oppgave i kroppen. Hvordan fungerer vaksinen tamiflu. Dette skal undersøkes ved å studere interaksjon mellom tamiflu og neuraminidase.

Teori: Molecular dynamics, bindingstyper, kinetikk, organiske forbindelser og proteiner.
Læreplanmål:
• gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
• gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer Opplegg Bli kjent med VR-space, «kaste» buckyballs (karbonkuler) mellom værandre, samt trekke CH4 molekyl gjennom ulike nano tuber.

Deretter studere og manipulere en simulering der Tamiflu (influensavaksine) er docket til neuraminidase. Her blir man å trekke ut liganden (tamiflu) slik at man kan studere prinsipp som aktive sete, samt se på stabiliteten til proteinet og liganden med hensyn på det aktive setet. Vidoen viser docking, ikke av tamiflu og neuraminidase, men prinsippet er lik https://vimeo.com/274862765

Alle simuleringer som kjøres benytter seg av vell etablerte teoretiske konsepter, slik at man får en så korrekt som mulig simulering av interaksjon mellom molekylene.


Fagområde: Biologi, Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 1, Kjemi 2
Varighet: 1,5 t
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet, Grunnskolen
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!