Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Utforsk molekyler med VR-briller

VR lab UiT 400.jpg

Av smittevernhensyn er denne øvelsen ikke mulig å bestille før Covid-19 er under kontroll. Ta kontakt ved spørsmål.

Virtual Reality (VR) er kommet for fullt inn i undervisning og forskning og i denne øvelsen får elevene utforske ulike kjemiske stoffer. Vi har utviklet to egne varianter av øvelsen som er tilpasset Kjemi 1 og Kjemi 2 ved videregående skoler, men øvelsen kan tilpasses alle alderstrinn!

Tilpasset VGS kjemi 1

Hva er en kjemisk reaksjon, og hva skal til for at en kjemisk reaksjon tar sted. Dette skal utforskes ved hjelp av VR.

Teori: Molecular dynamics, bindingstyper, kinetikk og organiske forbindelser.
Læreplanmål:

  • bruke data, simuleringer og beregninger i tolkninger og til å trekke konklusjoner
  • gjøre rede for kjemisk binding som elektrostatiske krefter som virker mellom partikler, og bruke dette til å forklare molekylgeometri og organiske og uorganiske stoffers struktur, sammensetning og egenskaper
  • gjøre rede for entalpi og bruke beregninger og forsøk til å utforske entalpiendringer i reaksjoner
  • gjøre rede for kollisjonsteori og utforske faktorer som påvirker reaksjonsfart og kjemisk likevekt

Bli kjent med VR-space, «kaste» buckyballs (karbonkuler) mellom hverandre, samt trekke CH4 molekyler gjennom ulike nanotuber. Deretter ta enkle molekyler og kaste de mot hverandre for å se hvilke reaksjoner som skjer, som vist i denne videoen https://vimeo.com/312963823

Tilpasset VGS kjemi 2
Hva er proteiner og enzymer, og hva er deres oppgave i kroppen. Hvordan fungerer vaksinen Tamiflu. Dette skal undersøkes ved å studere interaksjon mellom Tamiflu og neuraminidase.

Teori: Molecular dynamics, bindingstyper, kinetikk, organiske forbindelser og proteiner.
Læreplanmål:

  • beskrive oppbygningen til noen biologiske makromolekyler og vurdere hvordan ytre faktorer kan påvirke molekylenes struktur og egenskaper
  • utforske katalyserte reaksjoner og gjøre rede for betydningen av katalysatorer i biologiske og industrielle prosesser

Opplegg:
Bli kjent med VR-space, «kaste» buckyballs (karbonkuler) mellom hverandre, samt trekke CH4 molekyl gjennom ulike nanotuber.

Deretter studere og manipulere en simulering der Tamiflu (influensavaksine) er docket til neuraminidase. Her blir man å trekke ut liganden (Tamiflu) slik at man kan studere prinsipp som aktive sete, samt se på stabiliteten til proteinet og liganden med hensyn på det aktive setet. Videoen viser docking, ikke av Tamiflu og neuraminidase, men prinsippet er lik https://vimeo.com/274862765

Alle simuleringer som kjøres benytter seg av veletablerte teoretiske konsepter, slik at man får en så korrekt som mulig simulering av interaksjon mellom molekylene.


Fagområde: Biologi, Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Kjemi 1, Kjemi 2
Varighet: 1,5 t
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet, Grunnskolen
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!