Augmented Reality Sandbox - land og vann

«Augmented Reality Sandbox – land og vann» er en interaktiv modell som bruker utvidet virkelighet (augmented reality) og 3D visualisering for å lære geologi på en ny og spennende måte. Elevene får gjennom lek og eksperimentering lære om blant annet:

  • topografiske kart
  • landskapsformer/geomorfologi
  • hydrologi

I sandkassen skal elevene forme landskap, innsjøer, elver, simulere regn, og en erfaren og engasjert geolog med lidenskap for formidling tar dere gjennom en time med praktisk gjennomgang av geografiske, geologiske og hydrologiske prosesser.

Topografiske kart

-          forstå hvordan man lager topografiske kart og hvordan man bruker linjer for å representere et tredimensjonalt landskap på et flatt papir

-          lage en tredimensjonal modell ut i fra et topografisk kart

Landskapsformer/geomorfologi

-          forstå hvordan landskapet endrer seg gjennom naturlige prosesser hvor vann spiller en stor rolle, for eksempel ved erosjon og avleiringer, dannelse av elveløp og elvedelta, utglidninger av skråninger under vann og utglidninger av skråninger over vann ved store nedbørsmengder med mer.

-          lage fysiske modeller av ulike landskapsformer, og beskrive disse

-          utforske erosjon og sedimentære prosesser

-          identifisere hvor det er skredfare

-          reflektere over hvordan menneskelig aktivitet påvirker landskapet, og hvordan landskapet påvirker mennesker og økosystemet.

Hydrologi

-          forstå hvordan rennende vann beveger seg på jordoverflaten og hvordan vannet renner i forhold til høydeforskjeller og landskap

-          forstå hvordan vann (og isbreer) har formet landskapet i Nord-Norge

-          forstå variasjon i ulike landskap og hydrologiske forhold på jordkloden

-          identifisere hvor det er fare for flom og oversvømmelser.


Fagområde: Geofag, Teknologi
Type aktivitet: Labøvelse, Demonstrasjon
Skolefag: Geofag X, Geofag 1, Geofag 2
Varighet: 45-90 minutter
Maks antall elever: 15
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Martens, Iver

Klikk her for å melde på din klasse!