Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Scratch programmering

flaksefugl.png

Opplegget er rettet mot nybegynnere som ikke har noe erfaring med programmering. I Scratch skrives det ikke kode for å lage spill, alle instruksjoner representeres av klosser som må settes sammen, liknende LEGO.

Flaksefugl

Elevene skal utvikle sin egen variant av spillet «Flappy Bird» i Scratch. All programmering vil foregå på Scratch nettsiden, https://scratch.mit.edu/.

Gjennom dette vil elevene bli introdusert for de fundamentale byggestener i moderne programmering som f.eks.:

  • Løkker
  • Betingelser
  • Meldinger
  • Hendelser

Kurset følger undervisningsopplegget som har blitt utformet av Kodeklubben (se https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/flaksefugl/flaksefugl.html).

Under opplegget kan det brukes datamaskiner fra Skolelaboratoriet ved UiT (eller klassens egne PC'er dersom opplegget foregår lokalt på skolen) , det anbefales å dele opp elevene i par.

Husk å skrive i kommentarfeltet om dere vil komme til UiT, eller om Skolelaben skal komme til dere:-)

Presentasjon 


Fagområde: Matematikk, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Ideer og praktisk forskning, Matematikk grunnskole, Teknologi og design
Varighet: 2 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Ungdomstrinnet, Grunnskolen
Ansvarlig: Pedersen, Edvard

Klikk her for å melde på din klasse!