Scratch programmering

Øvelsen kan gjøres ved UiT med maks 16 elever om gangen, eller Universitetslektor kan komme til skolen og kjøre et opplegg i skolens lokaler. Sistnevnte alternativ gjøres i første omgang høsten 2020, for å gjøre det enklere for skolene å kunne ta ibruk Skolelabens aktiviteter i denne "Corona-tiden."

Flaksefugl

Elevene skal utvikle sin egen variant av spillet «Flappy Bird» i Scratch. All programmering vil foregå på Scratch nettsiden, https://scratch.mit.edu/.

Opplegget er rettet mot nybegynnere som ikke har noe erfaring med programmering. I Scratch skrives det ikke kode for å lage spill, alle instruksjoner representeres av klosser som må settes sammen, liknende LEGO.

Gjennom dette vil elevene bli introdusert for de fundamentale byggestener i moderne programmering som f.eks.:

  • Løkker
  • Betingelser
  • Meldinger
  • Hendelser

Kurset følger undervisningsopplegget som har blitt utformet av Kodeklubben (se https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/flaksefugl/flaksefugl.html).

Under opplegget kan det brukes datamaskiner fra Skolelaboratoriet ved UiT (eller klassens egne PC'er dersom opplegget foregår lokalt på skolen) , det anbefales å dele opp elevene i par.

Husk å skrive i kommentarfeltet om dere vil komme til UiT, eller om Skolelaben skal komme til dere:-)

Presentasjon 


Fagområde: Fysikk, Teknologi, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Ideer og praktisk forskning, Matematikk grunnskole, Teknologi og design, Utdanningsvalg
Varighet: 2 timer
Maks antall elever: 16
Målgruppe: Ungdomstrinnet, Grunnskolen
Ansvarlig: Pedersen, Edvard

Klikk her for å melde på din klasse!