Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Scratch programmering

flaksefugl.png

Øvelsen kan gjøres ved UiT med maks 16 elever om gangen, eller Universitetslektor kan komme til skolen og kjøre et opplegg i skolens lokaler. Sistnevnte alternativ gjøres i første omgang høsten 2020, for å gjøre det enklere for skolene å kunne ta ibruk Skolelabens aktiviteter i denne "Corona-tiden."

Flaksefugl

Elevene skal utvikle sin egen variant av spillet «Flappy Bird» i Scratch. All programmering vil foregå på Scratch nettsiden, https://scratch.mit.edu/.

Opplegget er rettet mot nybegynnere som ikke har noe erfaring med programmering. I Scratch skrives det ikke kode for å lage spill, alle instruksjoner representeres av klosser som må settes sammen, liknende LEGO.

Gjennom dette vil elevene bli introdusert for de fundamentale byggestener i moderne programmering som f.eks.:

  • Løkker
  • Betingelser
  • Meldinger
  • Hendelser

Kurset følger undervisningsopplegget som har blitt utformet av Kodeklubben (se https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/flaksefugl/flaksefugl.html).

Under opplegget kan det brukes datamaskiner fra Skolelaboratoriet ved UiT (eller klassens egne PC'er dersom opplegget foregår lokalt på skolen) , det anbefales å dele opp elevene i par.

Husk å skrive i kommentarfeltet om dere vil komme til UiT, eller om Skolelaben skal komme til dere:-)

Presentasjon 


Fagområde: Matematikk, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Ideer og praktisk forskning, Matematikk grunnskole, Teknologi og design
Varighet: 2 timer
Maks antall elever: 16
Målgruppe: Ungdomstrinnet, Grunnskolen
Ansvarlig: Pedersen, Edvard

Klikk her for å melde på din klasse!