Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Skoletokt med FF Johan Ruud

Johan Ruud

Elevene vil få et innblikk i hvordan en økosystemundersøkelse foregår på et av våre forskningsfartøy ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter en oversikt over ulike dyregrupper, med fokus på tilpasning og levesett. Det vil bli demonstrert ulike innsamlingsmetoder som oppsamling av plankton med håv/sil, bunnskraping av havbunn og tråling etter fisk og reke. Elevene kommer til å få oppleve hele prosessen fra å samle inn levende materiale til å systimatisere organismene i grupper, og arbeide på laboratoriet ombord.

NB! Toktet er veldig populært og vi kan ikke garantere toktdag til samtlige som ønsker det. Hvis det er flere interesserte skoler enn det er toktdager/plasser, vil vi være nødt til å foreta en utvelgelse der avgangselever vil bli prioritert. Selv om dere "melder dere på" i linken under må vi foreta en utvelgelse om det blir behov. Toktet finner sted 11.-15. mars, 2019. 

Påmeldingsfrist: 15.januar 2019


Fagområde: Biologi
Type aktivitet: Tokt
Skolefag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: 1 dag
Maks antall elever: 12
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!