Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

ARDUINO - Mikrokontroller + C-programmering

Arduino

Kurset gir en grunnleggende innføring i hva en mikrokontroller er, og programmering av mikrokontrollere i programmeringsspråket C.

Elevene vil få en intro til sentrale komponenter i Arduino Uno og få bygge og programmere ulike prosjekter.

Arduino Uno

Prosjektet de starter med, blinkende LED-lys, er ganske basic med kun noen få komponenter og sensorer. Etter hvert vil prosjektene gi elevene gradvis større utfordringer, alt etter hvor lang tid elevene har til rådighet.  

I programmeringsdelen vil elevene lære om strukturering av et dataprogram, deklarasjoner og bruk av variabler, samt hvordan man skriver og leser til porter, og hvordan man kaller opp og bruker predefinerte funksjoner.

Program (skreddersys den enkelte klasse):

1. Velkommen, litt praktisk info (5 min)
2. Introduksjon: Hva er en mikrokontroller og hva er Arduino (15 min)
3. Intro til programmering i C (10 min)
4. Labøkt (minst 1 time, helst lengre):

 • Gjennomføre første oppgave (enten hver for seg eller to og to) – Blinkende LED-lys (koble opp kretsen og skrive inn koden, overføre programmet til Arduino)
 • Gå videre til neste oppgave – Spaceship Interface (lage et kontrollpanel for et romskip med knapper og LED-lys)

Hvis tid gjøres flere oppgaver, elevene kan velge mellom:

 • LOVE-O-METER measure how hot-blooded you are (temperatursensor)
 • COLOR MIXING LAMP produce any color with a lamp that uses light as an input (lyssensor)
 • MOOD CUE clue people in to how you're doing
 • LIGHT THEREMIN create a musical instrument you play by waving your hands
 • KEYBOARD INSTRUMENT play music and make some noise with this keyboard (knapper og høyttaler)
 • DIGITAL HOURGLASS a light-up hourglass that can stop you from working too much
 • MOTORIZED PINWHEEL a colored wheel that will make your head spin
 • ZOETROPE create a mechanical animation you can play forward or reverse
 • CRYSTAL BALL a mystical tour to answer all your tough questions (LED-skjerm)
 • KNOCK LOCK tap out the secret code to open the door
 • TOUCHY-FEEL LAMP a lamp that responds to your touch (touch-sensor)
 • TWEAK THE ARDUINO LOGO control your personal computer from your Arduino
 • HACKING BUTTONS create a master control for all your devices!

Obs! Boka vi bruker er på engelsk. Vi har 15 Arduino-sett, men elevene kan jobbe sammen to og to.

Presentasjon Arduino workshop


Fagområde: Fysikk, Teknologi, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Informasjonsteknologi 1, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1
Varighet: 2-5 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Pedersen, Edvard

Klikk her for å melde på din klasse!