Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Fornybar energi: Solenergi

solenergi.jpg

Dette er et opplegg der dere vil bli bedre kjent med temaet solenergi. Solen er den største energiprodusenten som er tilgjengelig for oss, noe vi ønsker å utnytte i en større grad. Det vil bli holdt et foredrag, en innføring i temaet, hvor solceller vil være hovedfokuset. Hvordan fungerer de og hvordan kan de brukes på best mulig måte? Det skal også gjøres egne målinger med solceller for å se på hvor mye strøm en enkelt celle kan produsere og til slutt finne dens virkningsgrad. Det vil også bli demonstrasjon av en solfanger og hvordan en solfanger fungerer. 

Forarbeid på skolen

Opplegget gir en kort introduksjon til temaet, men det er fint om begreper innen: energi, effekt, fornybar energi, strøm og strømproduksjon er gått gjennom på forhånd. 

Under besøket

Elevene får en kort presentasjon av temaet solceller/solenergi. Her ser vi på hvor energien kommer fra og hvordan vi henter ut energien og omdanner den til elektrisitet. Det vil være et hovedfokus på elektrisitetsproduksjon med sola som energikilde. Vi ser også på ulike måter å hente ut sollysets energi. Deretter skal elevene gjøre egne forsøk med solceller. Det er lagt opp til å besøke IFT sin fornybare lab, hvor det er montert et solcellepanel. 

Etterarbeid på skolen

Det vil bli utdelt et oppgavesett som elevene kan gjøre på skolen i etterkant av besøket, med en varighet på 1 skoletime. Her finnes både teoretiske og matematiske oppgaver som baserer seg på foredrag og målinger gjort under besøket. 

Relevante kompetansemål som dekkes av elevaktiviteten:

Videregående, fysikk 1:

  • utforske hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og vurdere energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger
  • gjøre rede for sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og utforske effektomsetning i elektriske kretser

Ungdomskolen, naturfag:

  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

 

 Antall elever: 15 -30 (halvdags oppleg med vindenergi og vannkraft).

 Vennligst ta kontakt for å avtale tid. 


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Fysikk 1, Naturfag VG1
Varighet: 1-2 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!