Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

DNA teknologi – analyse av Lambda DNA

dnagel.jpg

Grunnet høyt press på laboratoriene ved UiT og smittevern vil det dessverre være mer begrensede muligheter for lab vår 2021. Aktiviteten kan gis som foredrag.


Hovedmålet er å gi elevene innblikk i hvilke teknologiske metoder som kan benyttes for å analysere og påvise DNA. Øvelsen vil gi elevene kunnskap om molekylærbiologi og bioteknologiske bruksområder gjennom forelesning og labøvelse.

Elevene skal bestemme størrelsen på genomet til Lambda bakteriofagen (virus). Ulike restriksjonsenzymer blir brukt til å kutte Lambda genomet i DNA fragmenter. Disse separeres etter størrelse ved hjelp av agarose gelelektroforese, deretter analyseres DNA-bitene og størrelsen til Lambda genomet estimeres.

Opplegget varer i 4 timer.


Fagområde: Biologi, Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Biologi 2, Kjemi 2, Naturfag VG1
Varighet: 4 timer
Maks antall elever: 12
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!