Lek og eksperimenter med ikke-newtonsk væske

Elevene får først en kort innføring i ikke-newtonske væsker. Deretter får de leke seg med et stort kar med ”oobleck” – en blanding av potetmel og vann – og får på denne måten erfare hvordan ikke-newtonske væsker oppfører seg.

Vi gjennomfører en ”slå-i-spiker” konkurranse, hvor elevene må slå spiker i en planke som flyter i et kar med oobleck. Vinneren får heder, ære og en pose Bamsemums.

Deretter gjennomfører vi et eksperiment hvor elevene skal lage en eggbeskytter av en pose med oobleck, og kaste egget ned fra stadig større høyder. Elevene må gjennomføre forsøket med oobleck av varierende tykkhetsgrad og dokumentere effekten.

Aktiviteten avsluttes med en oppsummering, hvor elevene må reflektere omkring funnene i eggbeskytter-eksperimentet.

Kompetansemål for Naturfag VG1:
Forskerspiren
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

  Ta gjerne kontakt for mer info og forespørsel om tidspunkt.


  Fagområde: Fysikk
  Type aktivitet: Labøvelse
  Skolefag: Naturfag VG1
  Varighet: 1,5 time
  Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

  Klikk her for å melde på din klasse!