Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Lek og eksperimenter med ikke-newtonsk væske

Lek-og-eksperimenter-med-ikke-newtonsk-væske

Elevene får først en kort innføring i ikke-newtonske væsker. Deretter får de leke seg med et stort kar med ”oobleck” – en blanding av potetmel og vann – og får på denne måten erfare hvordan ikke-newtonske væsker oppfører seg.

Vi gjennomfører en ”slå-i-spiker” konkurranse, hvor elevene må slå spiker i en planke som flyter i et kar med oobleck. Vinneren får heder, ære og en pose Bamsemums.

Deretter gjennomfører vi et eksperiment hvor elevene skal lage en eggbeskytter av en pose med oobleck, og kaste egget ned fra stadig større høyder. Elevene må gjennomføre forsøket med oobleck av varierende tykkhetsgrad og dokumentere effekten.

Aktiviteten avsluttes med en oppsummering, hvor elevene må reflektere omkring funnene i eggbeskytter-eksperimentet.

Kompetansemål for Naturfag VG1:

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

Ta gjerne kontakt for mer info og forespørsel om tidspunkt.


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Naturfag VG1
Varighet: 1,5 time
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!