Kjemikonferansen 2019

Vi ønsker velkommen til to spennende dager for kjemi 1 elever og lærere!

Kjemikonferansen er åpen for skoler fra nordre Nordland, Troms og Finnmark, og går over to dager.

Dato for Kjemikonferansen 2019 vil annonseres senere, men foreløpig plan er å avholde konferansen i midten av mars.


Programmet for konferansen i 2019 er ikke helt klart enda, men HER du kan se programmet for konferansen som ble avholdt i 2018.

Det er kapasitet til 80 deltakere den første dagen, mens det er en kapasitet på 164 deltakere på dag 2.

Skoler med lang reisevei vil bli prioritert den første dagen, og det vil være mulig å søke om reisestøtte for skoler med store reiseutgifter.

Henvendelser kan sendes til skolelaboratoriet@ik.uit.no


 


Fagområde: Kjemi
Type aktivitet: Labøvelse, Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Kjemi 1
Varighet: 1 eller 2 dager
Maks antall elever: 164
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Helland, Ronny

Klikk her for å melde på din klasse!