Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

ENT3R - Leksehjelp

Enter-940x400.png

ENT3R er et motivasjonsprogram for ungdom hvor studenter fra realfaglige og teknologiske studier er mentorer som gir matematikk- og fysikktrening for elever fra 10. klasse og i videregående skole. Studenter og elever møtes ukentlig på Universitetet i Tromsø for å trene på matematikk og fysikk. ENT3R er et gratis tilbud for ungdom.

ENT3R er en fellesarena for ungdom, studenter og arbeidsliv, og en brobygger mellom de ulike nivåene i utdanningssektoren og arbeidslivet. 

Matematikk- og fysikktreningene består av faglig input for elevene, problemløsning, gruppearbeid, forsøk eller oppgaveregning. Elevene er alltid i fokus.

Dersom du er interessert, eller vil ha mer info, ta kontakt med prosjektleder Kristine Ettestad: 

kristine.ettestad@uit.no/ 45667311 eller send en mail til ent3r@uit.no

Mer informasjon http://www.ent3r.no/tromso/


Fagområde: Fysikk, Matematikk
Type aktivitet: Demonstrasjon, Forelesning
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, Matematikk VGS, Matematikk grunnskole, Naturfag grunnskole
Varighet: 2 timer hver uke, etter skoletid
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde på din klasse!