Satellitter i bane

Colourbox: SatelittI hverdagen bruker vi en rekke produkter som er basert på satelitteknologi, for eksempel GPS, satelitt-TV, værmelding og Google Earth/Google Maps.

Dette foredraget gir ei innføring i hvordan satelitter virker. Vi ser på hvilke ulike typer satelittbaner som finnes og hvordan vi kan beregne banefart, omløpshøyde og andre parametre.

Videre ser vi på hvordan solceller fungerer, siden disse er satelittenes energikilde.

Til slutt ser vi på satelittbilder som brukes til å overvåke miljøet på jorda, og forklarer noen måleprinsipper for instrumenter som bruker ulike deler av det elektromagnetiske spekteret.


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: 45-90 min
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!