Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Drivhuseffekt og stråling fra verdensrommet

Colourbox-Sola

Colourbox: SolaSola sender konstant masse stråling mot jorda. Heldigvis beskytter ozonlaget oss mot en del av strålinga. 

I denne forelesninga får vi et innblikk i hvordan strålinga påvirker oss og klimaet på jorda. Vi skal lære om globale klimaendringer og drivhuseffekt. Kan vi egentlig påvirke klimaet?

Vi skal se litt på fossile energikilder og diskutere hvor CO2 i atmosfæren kommer fra. 

Denne aktiviteten kan kombineres med aktiviteter om fornybar energi for å danne et halvdagsopplegg. 

Relevante kompetansemål som dekkes av elevaktiviteten:

Naturfag:

 • Bærekraftig utvikling

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

 • Stråling og radioaktivitet

  • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
  • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
  • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Forelesning
Skolefag: Naturfag grunnskole
Varighet: 2 timer
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!